На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

П О С Т А Н О В А Про залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 жовтня 2009 р. N 1090
Київ

Про залучення Національною акціонерною компанією
"Украгролізинг" у 2009 році кредитів під державні
гарантії для реалізації інвестиційних проектів,
пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики
щодо залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг"
(далі - Компанія) під державні гарантії кредитів у сумі, що не
перевищує 1,3 млрд. гривень (далі - кредити), із сплатою
відсоткової ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного
фонду ( 835-17 ) для реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних
із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва, яка використовується для виробництва
сільськогосподарської продукції за сучасними ресурсозберігаючими
технологіями (далі - техніка), з метою її подальшої передачі
сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового лізингу.

2. Установити, що:

кредити використовуються згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1904 ( 1904-2003-п )
"Про порядок використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для
агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи
за операціями фінансового лізингу" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 51, ст. 2679; 2007 р., N 14, ст. 533) у межах загальної
вартості техніки, що закуповується відповідно до договорів
поставки з метою подальшої передачі сільгосптоваровиробникам на
умовах фінансового лізингу;

закупівля техніки за рахунок кредитів здійснюється відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р.
N 500 ( 500-2009-п ) "Про особливості закупівлі
сільськогосподарської техніки і обладнання на умовах фінансового
лізингу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1301).

3. Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) для сплати Національною
акціонерною компанією "Украгролізинг" відсоткової ставки за
залученими кредитами для реалізації інвестиційних проектів,
пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва, яка використовується для виробництва
сільськогосподарської продукції за сучасними ресурсозберігаючими
технологіями, що додається.

4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

5. Міністерству аграрної політики і Міністерству фінансів
передбачати кошти для сплати відсоткової ставки за кредитами в
межах граничних видатків, що визначаються під час складання
проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1090

ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 835-17 )
для сплати Національною акціонерною компанією
"Украгролізинг" відсоткової ставки за залученими
кредитами для реалізації інвестиційних проектів,
пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва,
яка використовується для виробництва
сільськогосподарської продукції за сучасними
ресурсозберігаючими технологіями

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) для сплати Національною
акціонерною компанією "Украгролізинг" (далі - Компанія)
відсоткової ставки за залученими кредитами для реалізації
інвестиційних проектів, пов'язаних із закупівлею
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка
використовується для виробництва сільськогосподарської продукції
за сучасними ресурсозберігаючими технологіями (далі - кредити), з
метою її подальшої передачі сільгосптоваровиробникам на умовах
фінансового лізингу (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики,
а їх одержувачем - Компанія.

3. Бюджетні кошти виділяються Компанії на безповоротній
основі з розрахунку не більше потрійної облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за
користування кредитами, але не більше розміру відсоткової ставки,
передбаченої кредитними договорами.

4. Для здійснення витрат із сплати відсоткової ставки за
кредитами Компанія подає Мінагрополітики копію кредитного
договору, довідку-розрахунок банку про помісячну суму відсоткової
ставки за користування кредитами і помісячний розрахунок її
сплати.

5. Мінфін під час визначення бюджетної програми закріплює за
нею коди програмної та функціональної класифікації видатків і
вносить в установленому порядку зміни до помісячного розпису
державного бюджету.

6. Сільськогосподарська техніка, придбана за рахунок
кредитів, не передається сільгосптоваровиробникам, щодо яких
застосовуються судові процедури банкрутства, передбачені Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ), та які мають прострочену більш як
шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом
та Пенсійним фондом України.

7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

8. Компанія надсилає щокварталу до 15 числа наступного місяця
Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання бюджетних
коштів за затвердженою ним формою.

9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1090

ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від
18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р ) "Про державну підтримку у
2009 році вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу" (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 778) ( 778-2009-р ) викласти в такій
редакції:

"Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328
( 328-2009-р )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1090)

ГРАФІК
закупівлі НАК "Украгролізинг" у 2009 році
сільськогосподарської техніки за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду для її подальшої
передачі на умовах фінансового лізингу

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Види техніки та | Загальний | У тому числі за місяцями |
| обладнання, | обсяг |----------------------------|
| що закуповуються | закупівлі |вересень |жовтень |листопад |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Трактори | 40000 | 20000 | 10000 | 10000 |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Зернозбиральні | 10000 | 10000 | | |
|комбайни | | | | |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Ґрунтообробна, | 40000 | 20000 | 10000 | 10000 |
|посівна техніка, | | | | |
|зокрема призначена | | | | |
|для роботи за | | | | |
|технологією "no till"| | | | |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Обладнання для | 165000 | 100000 | 40000 | 25000 |
|тваринництва, | | | | |
|птахівництва, | | | | |
|переробки та | | | | |
|зберігання | | | | |
|сільськогосподарської| | | | |
|продукції | | | | |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Інша техніка та | 18562 | | 10000 | 8562 |
|обладнання | | | | |
|---------------------+-------------+---------+--------+---------|
|Усього | 273562 | 150000 | 70000 | 53562 |
------------------------------------------------------------------".

2. У Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного
фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних
проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому
комплексі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
13 травня 2009 р. N 463 ( 463-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 36, ст. 1225, N 50, ст. 1676, ст. 1677, ст. 1681, N 67,
ст. 2319):

у пункті 3:

в абзаці першому цифри і слова "1606438 тис. гривень"
замінити цифрами і словами "1726438 тис. гривень";

доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) для сплати відсоткової ставки за залученими
НАК "Украгролізинг" кредитами під державні гарантії для реалізації
інвестиційних проектів, пов'язаних із закупівлею
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка
використовується для виробництва сільськогосподарської продукції
за сучасними ресурсозберігаючими технологіями, з метою її
подальшої передачі сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового
лізингу - 120000 тис. гривень.";

у пункті 4:

в абзаці першому цифри і слова "593562 тис. гривень" замінити
цифрами і словами "473562 тис. гривень";

у підпункті 1 цифри і слова "393562 тис. гривень" замінити
цифрами і словами "273562 тис. гривень".

3. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 776 ( 776-2009-р ) "Про виділення коштів
Стабілізаційного фонду для підтримки окремих проектів в
агропромисловому комплексі":

у підпункті 1:

в абзаці першому цифри і слова "38818 тис. гривень" замінити
цифрами і словами "158818 тис. гривень";

доповнити абзацом такого змісту:

"для сплати відсоткової ставки за залученими
НАК "Украгролізинг" кредитами під державні гарантії для реалізації
інвестиційних проектів, пов'язаних із закупівлею
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка
використовується для виробництва сільськогосподарської продукції
за сучасними ресурсозберігаючими технологіями, з метою її
подальшої передачі сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового
лізингу - 120000 тис. гривень;";

в абзаці першому підпункту 2 цифри і слова "393562 тис.
гривень" замінити цифрами і словами "273562 тис. гривень".

20.10.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.