На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОЛОЖЕННЯ про Центральну галузеву дегустаційну комісію

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
14.05.2009 N 332
( z0671-09 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 672/16688

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості кондитерських
виробів, харчових концентратів, кави,
чаю та напоїв на їх основі

I. Загальні положення

1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія (далі - ЦГДК) з
оцінки якості кондитерських виробів, харчових концентратів, кави,
чаю та напоїв на їх основі організовується для проведення
органолептичної оцінки якості (далі - оцінки якості) вищевказаної
продукції, що виробляється, та нових видів, які пропонуються для
поставлення на виробництво.

1.2. ЦГДК у своїй діяльності керується цим Положенням та
іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Склад ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики за
поданням Департаменту харчової промисловості.

1.4. До складу ЦГДК входять кваліфіковані спеціалісти
ЗАТ "Укркондитер", МОЗ, Департаменту харчової промисловості
Мінагрополітики, Мінекономіки, Держспоживстандарту, а також
фахівці науково-дослідних, учбових закладів та інших
заінтересованих організацій (за згодою) з правом дорадчого голосу.

1.5. При підрахунку середньоарифметичної оцінки щодо кожного
зразка враховуються тільки оцінки, надані членами ЦГДК.

1.6. Виробництво нових видів кондитерських виробів, харчових
концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі може проводитись за
наявності позитивного висновку ЦГДК, рішення якої оформляється
протоколом засідання.

II. Функції ЦГДК

2.1. Оцінка якості кондитерських виробів, харчових
концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі, які:
пропонуються для поставлення на виробництво як новий вид
продукції;
пропонуються на експорт, міжнародні та вітчизняні ярмарки,
конкурси, виставки;
подані на дегустацію у разі прийняття рішення про віднесення
їх до групи виробів спеціального призначення;
подані на дегустацію для встановлення більш тривалого терміну
придатності до споживання.

2.2. Оцінка обґрунтованості заходів, запропонованих
виробниками продукції, які направлені на поліпшення якості
продукції.

III. Порядок подання зразків продукції

3.1. Подання зразків продукції на засідання ЦГДК проводиться
спеціалістом виробничого відділу або лабораторії чи іншим
кваліфікованим фахівцем підприємства (організації).

3.2. Разом із зразками кондитерських виробів, харчових
концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі, які подаються на
дегустацію для оцінки якості, розробник подає:
супровідний лист із зазначенням мети подання зразка на
дегустацію;
коротку характеристику зразка;
декларацію виробника.
На нові види додатково подаються:
проект технічних умов;
проект технологічної документації (рецептура (за згодою),
технологічна інструкція);
протокол випробувань продукції.

3.3. Зразки продукції для дегустації подають у такій
кількості:
кондитерські вироби - не менше ніж 100 г кожного виду на
одного члена дегустаційної комісії;
чай, кава - не менше ніж 300 г приготовленого продукту
кожного найменування, представленого для дегустації;
харчові концентрати - 100-150 г кожного виду на одного члена
дегустаційної комісії;
напої - не менше ніж 100-150 г кожного виду на одного члена
дегустаційної комісії.

3.4. Витрати коштів на придбання необхідних для проведення
дегустації продуктів для нейтралізації смаку проводяться
відповідно до кошторису, затвердженого дирекцією ЗАТ
"Укркондитер".

3.5. Вартість зразків продукції, поданих до ЦГДК, витрати з
доставки їх до місця проведення дегустації відносяться на рахунок
підприємства-виробника.

IV. Порядок проведення дегустації

4.1. Засідання ЦГДК скликається головою або заступником
голови.

4.2. Засідання ЦГДК є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше сімдесяти п'яти відсотків членів ЦГДК. Рішення ЦГДК
приймається не менше як 2/3 голосів присутніх членів ЦГДК.
У разі рівної кількості голосів - голос голови, а в разі його
відсутності - заступника голови ЦГДК є ухвальним.

4.3. Засідання ЦГДК проводиться згідно із затвердженим
графіком проведення дегустації. За необхідності може скликатися
додатково головою комісії, а в разі його відсутності - заступником
голови.

4.4. Дегустація проводиться, як правило, відкритим способом,
але можливе проведення дегустації закритим способом (при
визначенні якості виробів, призначених для участі у конкурсі
"Кращий виріб" або інше), тобто зразки шифруються і дегустуються
під номерами, без повідомлення дегустаторам найменування
підприємства-виробника. До відома дегустаторів доводяться тільки
належність виробу до тієї чи іншої класифікаційної групи
кондитерських виробів, а також основні вимоги до продукції даного
типу.

4.5. Шифровку поданих на дегустацію зразків проводить в день
дегустації за дорученням голови або його заступника довірена особа
попереджена про необхідність дотримання таємниці шифровки зразків.
Кожному зразку присвоюється певний номер, складається акт
шифровки, в якому вказується номер зразків, найменування виробу і
підприємства-виробника, характерні особливості зразка.
Акт шифровки підписується, вкладається в конверт і
передається голові (або заступнику голови) ЦГДК. Розкривається акт
шифровки тільки після закінчення дегустації і обговорення зразків.
Присутність членів ЦГДК та інших спеціалістів, крім довіреної
особи, при шифровці зразків не допускається.

4.6. Для дегустації продукцію подають за виробниками в
порядку надходження та реєстрації зразків на дегустацію в такій
послідовності:
кондитерські вироби:
цукерки;
карамель, драже, ірис, східні солодощі;
пастило-мармеладні вироби;
борошняні кондитерські вироби;
шоколад та шоколадні вироби;
напівфабрикати;
харчоконцентрати:
сухі сніданки;
соуси, приправи, прянощі;
перші страви (супи, бульйони, борщі та інше);
другі страви (каші, макарони та інше);
десертні страви (киселі, джеми, торти, тістечка та інше);
напої, чай;
інша продукція, що виробляється підприємствами галузі.

4.7. Кількість зразків продукції, що подаються на засідання
ЦГДК, визначається графіком подання продукції на дегустацію. При
цьому після кожної години роботи дегустаційної комісії робиться
перерва на 10-15 хвилин.

4.8. Після дегустації кожного зразка як нейтралізуючий засіб
рекомендується вживати гарячий чай без цукру, мінеральну воду або
інші харчові продукти.

4.9. Органолептична оцінка якості продукції здійснюється
кожним дегустатором індивідуально за встановленою 5-бальною
системою.
Дегустатор після обговорення (при відкритій дегустації)
записує в свій дегустаційний лист (додаток 1) дану ним бальну
оцінку органолептичних показників за кожним видом продукції, який
по закінченні дегустації всіх зразків підписує і передає секретарю
комісії.

4.10. Обробка результатів дегустаційної оцінки зразків
продукції проводиться шляхом розрахунку середньоарифметичного
значення оцінок присутнього складу комісії.

4.11. Позитивне рішення питання про поставлення продукції на
виробництво може бути прийняте при оцінці якості "відмінно" при
середньоарифметичній оцінці не нижче 4,6 бала, а також при оцінці
"добре" при середньоарифметичній оцінці не нижче 4,0 бала. При
оцінці "задовільно" (середньоарифметичний бал не нижче 3,0 бала)
виріб повинен бути доопрацьований і представлений на повторну
дегустацію.
При оцінці "незадовільно" виріб знімається з дегустації.
Виріб не підлягає оцінці, якщо порушені умови подання на
дегустацію відповідно до п. 3.1 цього Положення або якщо
50 відсотків дегустаторів оцінили його в 2 бали.

4.12. Рішення дегустаційної комісії оформляється протоколом,
який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

4.13. Протокол засідання (витяг з протоколу) ЦГДК
направляється на підприємства, що подали продукцію на дегустацію.

Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 1
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
кондитерських виробів,
харчових концентратів, кави,
чаю та напоїв на їх основі

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки якості кондитерських виробів,
харчових концентратів, кави, чаю
та напоїв на їх основі

Дата "____" ___________ 20__року

Прізвище, ініціали ______________________________________________

Установа, організація, підприємство______________________________

_________________________________________________________________

Посада __________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| N | | Оцінка |Органолептична оцінка якості | |
|з/п| Назва |упаковки і |-----------------------------|Висновок|
| |продукту |зовнішнього|консистенція | смак і |колір| |
| | |вигляду | | запах | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
ПІдпис

---------------
Примітка. 5 балів - відмінна якість, 4 - добра, 3 -
задовільна 2 - незадовільна.

13.08.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.