На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

КМУ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30 серпня 2006 р. № 478-р (Про затвердження Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері)

Затвердити План невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері, що додається.
Перший віце-прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПЛАН невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері

 

 

Проблема

Найменування заходу

Механізм (інструмент) виконання

Відповідальні за виконання

Строк виконання, 2006 рік

 

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

 

1.

Незабезпечення в повному обсязі балансу надходження та споживання природного газу на друге півріччя 2006 року

проведення переговорів щодо поновлення постачання природного газу з Туркменистану та щодо можливості додаткової закупівлі газу в Росії

оформлення документів для поновлення постачання природного газу з Туркменистану та його додаткової закупівлі в Росії

Мінпаливенерго
НАК «Нафтогаз України»

вересень

 

2.

Відставання від графіка закачування природного газу до підземних сховищ

накопичення до початку опалювального сезону в підземних сховищах запасів природного газу у кількості, достатній для забезпечення його балансу

подолання відставання від графіка закачування природного газу до підземних сховищ

-"-

до
15 жовтня

 

3.

Низький рівень запасів вугілля і мазуту на складах теплових електростанцій (на даний час накопичено
2,3 млн. тонн вугілля, що на 0,7 млн. тонн менше, ніж у минулому році)

доведення обсягів накопичення на складах теплових електростанцій запасів вугілля  та мазуту до нормативного рівня

виконання графіків накопичення запасів вугілля та мазуту з уточненням відповідних джерел фінансування

Мінпаливенерго
НАК «Енергетична компанія України»

до
15 жовтня

 

4.

Незадовільний фінансовий стан НАК «Нафтогаз України»

поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз України»

проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств

ГоловКРУ

Мінпаливенерго
Мінекономіки

Державна податкова адміністрація
Антимонопольний комітет

НКРЕ

СБУ

до 15  листопада

 

 

   

уточнення показників консолідованого фінансового плану Компанії та затвердження фінансових планів її дочірніх підприємств, уточнення основних показників зведеного руху коштів Компанії на 2006 рік у зв’язку із зміною обсягів продажу природного газу

Мінпаливенерго
НАК «Нафтогаз України»
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна

жовтень

 

 

   

складення графіків погашення або реструктуризації заборгованості з оплати імпортованого природного газу та постійний контроль за їх виконанням

Мінпаливенерго
НАК «Нафтогаз України»
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна

вересень

 

5.

Низький рівень роботи органів виконавчої влади із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

розроблення на період до кінця 2006 року та на 2007 рік загальнодержавного і регіональних планів заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та забезпечення їх виконання

 

НАЕР
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

жовтень

 

6.

Нестача регулювальних потужностей в енергетичній системі України для забезпечення надійності енергопостачання та використання у повному обсязі потужностей атомних електростанцій

забезпечення своєчасного введення в дію на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції:

першого гідроагрегата

другого гідроагрегата

 

Мінпаливенерго
НАЕК «Енергоатом»

до 15  жовтня

до кінця року

 

7.

Збільшення з початку року суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам вугільної промисловості з 47,4 до
166 млн. гривень станом на
1 серпня

погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам вугільної промисловості згідно із затвердженим графіком

 

Мінвуглепром
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінпраці

до кінця року

 

8.

Збільшення суми збитків підприємств житлово-комунального господарства у січні-червні 2006 р. на
1,1 млрд. гривень, що майже у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р.
№ 955  та від 12 липня 2006 р.
№ 959

організація щомісячного контролю за виконанням зазначених постанов,

прийняття місцевими радами відповідних рішень

Мінбуд

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, міські держадміністрації за участю місцевих органів самоврядування

до кінця року

 

 

Подолання бюджетної розбалансованості

 

9.

Перевищення обсягу бюджетних зобов’язань над реальними можливостями

обмеження обсягів бюджетних зобов’язань з урахуванням обсягу реальних надходжень

підготовка пропозицій про внесення змін до прийнятих у поточному році законів та нормативних актів, фінансування яких не передбачено у державному бюджеті

Мінфін
Мінпраці
Мінекономіки Пенсійний фонд України
МНС
Мінтрансзв’язку
Мін’юст

вересень

 

10.

Збільшення обсягу кредиторської заборгованості бюджетних установ за січень-червень 2006  р. по державному бюджету на 1195,6 млн., у тому числі за загальним фондом - на 941,3 млн. гривень

скорочення обсягу непродуктивних витрат

розроблення з метою економії коштів планів щодо скорочення обсягу непродуктивних витрат та запровадження щомісячного контролю за їх виконанням

головні розпорядники бюджетних коштів
Мінфін

-"-

 

11.

Існування ризику невиконання річного плану надходжень від приватизації державного майна (за січень-липень 2006 р. надійшло 177,1 млн. при річному плані 2121,5 млн. гривень)

перегляд переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу у поточному році

внесення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо уточнення переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2006 році, з визначенням строків його проведення

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін

вересень

 

12.

Недосконалість законодавства з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

забезпечення декомерціалізації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, спрощення механізму інформування про торги, надання Кабінетові Міністрів України права визначати особливості проведення торгів спеціальною продукцією, спрощеного режиму закупівель для державних, комунальних і казенних підприємств

розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Мінекономіки Антимонопольний комітет
Мінфін

Мін’юст

до 11  вересня

 

13.

Недостатній рівень узгодженості податково-бюджетної та грошово-кредитної політики

узгодження дій Кабінету Міністрів України та Національного банку щодо проведення виваженої податково-бюджетної та грошово-кредитної політики

підписання відповідного Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Національним банком

Мінекономіки
Мінфін
разом з Національним банком

до кінця року

 

 

Поліпшення конкурентних умов у  зовнішній торгівлі та зміна тенденцій формування торговельного балансу

 

14.

Зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зокрема гірничо-металургійного комплексу, внаслідок підвищення тарифів на експортні перевезення

уніфікація тарифів на експортні, імпортні та внутрішні перевезення товарів залізничним транспортом

підготовка та введення в дію Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом з установленням відповідно до вимог СОТ однакового рівня тарифів у межах кожної номенклатурної групи вантажів незалежно від виду сполучення (експортного, імпортного, внутрішнього)

Мінтрансзв’язку
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст

вересень

 

15.

Спад експорту металопродукції

збільшення обсягу експорту металопродукції до Російської Федерації

порушення перед Урядом Російської Федерації питання щодо незастосування обмежувальних заходів до постачання з України труб великого діаметра

Мінекономіки
Мінпромполітики
МЗС

-"-

 

 

 

збільшення обсягу експорту металопродукції до країн — членів ЄС

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 9  до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р.
№ 1304»

Мінекономіки
Мін’юст
Мінпромполітики
Мінфін
Держмитслужба

-"-

 

16.

Наявність тенденції до погіршення умов торговельно-економічного співробітництва та згортання робіт з реалізації спільних з Російською Федерацією проектів у  виробничій та науково-технологічній сфері

спрямування відносин з Російською Федерацією на прогнозоване та взаємовигідне співробітництво в усіх сферах, поглиблення стратегічного партнерства

проведення першого засідання очолюваного Прем’єр-міністром України та Головою Уряду Російської Федерації Комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії з метою узгодження взаємоприйнятних рішень щодо комплексу проблемних питань

Мінекономіки
МЗС
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Мінтранс
НКАУ

до кінця року

 

17.

Незавершеність роботи з підготовки до вступу в СОТ та функціонування національної економіки  в умовах членства в  СОТ

підготовка національної економіки до функціонування в умовах членства в  СОТ

проведення всебічного аналізу ризиків, що можуть з’явитися для національної економіки в  цілому та окремих галузей після вступу України до СОТ

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

 

 

   

розроблення за результатами зазначеного аналізу механізму запобігання зниженню конкурентоспроможності галузей національної економіки, які можуть погіршити техніко-економічні показники та фінансовий стан у зв’язку із вступом до СОТ

-"-

листопад

 

 

 

виконання умов вступу України до СОТ

розроблення та сприяння прийняттю актів законодавства, необхідних для вступу України до СОТ

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади

вересень

 

 

   

завершення багато- та двостороннього переговорного процесу із країнами — членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ

-"-

грудень

 

 

Підвищення рівня продовольчої безпеки

 

18.

Недостатній рівень забезпечення продовольчої безпеки держави

формування державних продовольчих запасів для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку

збільшення під час внесення змін до Закону про
Державний бюджет України на 2006 рік суми видатків за бюджетною програмою «Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку», забезпечення належного фінансування лізингових операцій з  постачання сільськогосподарської техніки

Мінагрополітики
Мінфін
Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

жовтень

 

 

         

 

19.

Запровадження Російською Федерацією заборони на ввезення м’ясо-молочної продукції з  території України

приведення якості м’ясо-молочної продукції вітчизняного виробництва у відповідність з  ветеринарно-санітарними стандартами Російської Федерації

розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з підвищення якості м’ясо-молочної продукції вітчизняного виробництва

Мінагрополітики
Мінекономіки

МОЗ

жовтень

 

 

   

проведення переговорів з Російською Стороною щодо скасування заборони на ввезення до Російської Федерації м’ясо-молочної продукції українського походження

Мінагрополітики
Мінекономіки
МЗС

МОЗ

грудень

 

 

Погашення заборгованості із заробітної плати

 

20.

Збільшення суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, зокрема на 1 серпня
2006 р. на підприємствах  державної форми власності вона становить 200,3 млн., комунальної -  81 млн. гривень

погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств згідно із затвердженими графіками

розірвання контрактів з керівниками підприємств державного сектору економіки у разі несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств або її виплати у розмірі нижче від встановленого законом мінімального розміру та невиконання графіків погашення заборгованості

Мінпраці

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

до кінця року

 

05.09.2006

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.