На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК : НАКАЗ від 11 березня 2005 року N 95/16

З метою виконання Програми "Зерно України - 2005 - 2010", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 28.07.2004 N 271, та проведення комплексу весняно-польових робіт у 2005 році наказуємо:

1. Затвердити план заходів по проведенню комплексу весняно-польових робіт у 2005 році (додаток 1).

2. Покласти персональну відповідальність на Міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій за гарантоване виконання обсягів виробництва зерна згідно з Програмою "Зерно України - 2005 - 2010" та зобов'язати вжити з цією метою додаткових організаційно-технологічних заходів по доведенню площ посіву зернових культур у поточному році до 15,7 млн. га, в тому числі кукурудзи на зерно - до 2,3 млн. га (додаток 2).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Мельника С. І. та віце-президента УААН Роїка М. В.

 

Міністр аграрної політики
України
 

 
О. П. Баранівський
 

Перший віце-президент УААН 

В. П. Ситник 


 Додаток 1
до наказу Мінагрополітики України та УААН
від 11 березня 2005 р. N 95/16 

 

План заходів по проведенню комплексу весняно-польових робіт у 2005 році

N
п/п 

Зміст заходів 

Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

1. 

Забезпечити розроблення і затвердження галузевих регіональних програм розвитку ринку та збільшення виробництва основних видів продукції рослинництва 

березень - квітень 

Лаврик О. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

2. 

Провести дві науково-практичні конференції на тему "Виконання Програми "Зерно України - 2005 - 2010" та проведення комплексу весняно-польових робіт у 2005 році" 

березень - квітень 

Мінагрополітики,
УААН 

3. 

Провести обласні науково-практичні конференції із залученням керівників господарств усіх форм власності, обслуговуючих організацій з питань підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт 

квітень 

Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

4. 

Створити належні умови для доступу до кредитів з частковою компенсацією їх вартості за рахунок коштів державного бюджету безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників, в першу чергу тих, які відчувають дефіцит власних грошових ресурсів, зокрема фермерських та інших невеликих господарств, а також виконання ними зобов'язань перед кредиторами. Не допускати спрямування таких кредитів не за цільовим призначенням 

протягом року 

Зуб Г. І.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

5. 

Здійснити практичні заходи щодо насичення ринку мінеральними добривами, пестицидами, технікою, запасними частинами, передусім вітчизняного виробництва, в асортименті і обсягах, що забезпечують технологічну потребу 

протягом року 

Лаврик О. М.,
Саченко В. І.,
Семененко А. В.,
Бенцаровський Д. М. 

6. 

Забезпечити проведення моніторингу та інформування споживачів насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, техніки, запасних частин, пально-мастильних матеріалів про наявність цієї продукції на внутрішньому ринку, рівень цін та її постачальників 

2 рази на місяць 

Лаврик О. М.,
Саченко В. І.,
Бенцаровський Д. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

7. 

Розширити використання в сільському господарстві засобів захисту рослин вітчизняного виробництва за наявності токсиколо-гігієнічного паспорта і технічних умов, погоджених з МОЗ 

I квартал 

Лаврик О. М.,
Семененко А. В.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

8. 

Надавати практичну допомогу сільгосптоваровиробникам в оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур в поточному році з урахуванням пошкодження посівів озимих культур шкідниками, хворобами і мишовидними гризунами та впровадженням системи удобрення й інтегрованого захисту посівів на заплановану врожайність 

березень - квітень 

Лаврик О. М.,
Семененко А. В.,
Бенцаровський Д. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

9. 

З метою виконання обсягів виробництва зерна, прогнозованих Програмою "Зерно України - 2005 - 2010", довести площі посіву кукурудзи на зерно до 2,3 млн. гектарів.
Вжити заходів щодо придбання товаровиробниками насіння еліти зернових культур в науково-дослідних установах УААН, Державному резервному насіннєвому фонді та елітгоспах 

квітень - травень 

Лаврик О. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

10. 

Організувати роботу з відновлення системи технічного обслуговування і ремонту техніки, створення фірмових технічних центрів гарантійного та післягарантійного обслуговування 

протягом року 

Саченко В. І.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

11. 

Для своєчасного проведення комплексу весняно-польових робіт додатково залучити необхідну кількість техніки промислових підприємств, навчальних закладів, індивідуальних власників та організувати цілодобову їх роботу.
Передбачити вжиття додаткових заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників, зайнятих на весняно-польових роботах 2005 року 

березень - травень 

Саченко В. І.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

12. 

Вживати заходів щодо поліпшення стану забезпечення сільгосптоваровиробників насінням, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, запасними частинами та нафтопродуктами, необхідними для проведення весняно-польових робіт, у рахунок майбутніх поставок сільськогосподарської продукції і продовольства для регіональних потреб 

постійно 

Лаврик О. М.,
Саченко В. І.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

13. 

Забезпечити здійснення конкретних заходів, спрямованих на поліпшення роботи з реєстрації техніки та проведення її технічного огляду 

березень - квітень 

Гордієнко В. А. 

14. 

Організувати підготовку меліоративних систем до роботи у 2005 році згідно із спільним наказом Мінагрополітики та Держводгоспу від 10.11.2004 N 411/292 

травень - червень 

Саченко В. І.,
Лаврик О. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

15. 

Проводити навчання керівників і спеціалістів сільгосппідприємств усіх форм власності з питань охорони праці та пожежної безпеки, використання сучасних технологій і досвіду роботи кращих господарств 

постійно 

Скафа В. М.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 

16. 

Проаналізувати рівень забезпечення сільгосппідприємств механізаторськими кадрами та організувати до початку весняно-польових робіт їх підготовку і перепідготовку, визначити регіональні центри підвищення кваліфікації інженерних кадрів для ознайомлення з новою технікою та вивчення прогресивних технологій сільськогосподарського виробництва 

квітень 

Бойко М. Ф.,
Мінагропром АР Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій,
Головне управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської держадміністрації 


 Додаток 2
до наказу Мінагрополітики України та УААН
від 11 березня 2005 р. N 95/16 

Площі посіву зернових культур у 2005 році

тис. га

Регіон, області 

Зернові, всього 

В т. ч. кукурудза на зерно 

АР Крим 

542,0 

4,9 

Вінницька 

869,3 

175,8 

Волинська 

286,7 

4,4 

Дніпропетровська 

1050,0 

200,0 

Донецька 

805,0 

120,0 

Житомирська 

410,0 

20,5 

Закарпатська 

83,6 

34,6 

Запорізька 

936,0 

111,3 

Івано-Франківська 

143,2 

25,1 

Київська 

679,9 

114,0 

Кіровоградська 

902,9 

195,0 

Луганська 

559,7 

66,3 

Львівська 

292,2 

16,0 

Миколаївська 

900,0 

70,4 

Одеська 

1083,2 

160,0 

Полтавська 

983,4 

300,0 

Рівненська 

272,0 

13,0 

Сумська 

551,6 

64,8 

Тернопільська 

457,7 

47,5 

Харківська 

918,3 

130,0 

Херсонська 

849,8 

50,7 

Хмельницька 

613,4 

44,6 

Черкаська 

712,1 

175,9 

Чернівецька 

165,0 

60,0 

Чернігівська 

658,4 

139,5 

ВСЬОГО 

15725,4 

2344,3 

13.04.2005

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.