На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: НАКАЗ 04.03.2005 N 88/223/52

На виконання Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) та пунктів 4, 5 Порядку використання коштів державного
бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з відокремленими
садибами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 року N 1102 ( 1102-2004-п ), Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:

1.1. Перелік документів, які подаються новоствореними
фермерськими господарствами та фермерськими господарствами з
відокремленими садибами для отримання фінансової підтримки на
безповоротній основі (додається).

1.2. Порядок та умови проведення конкурсів, перелік
документів, що подаються новоствореними фермерськими
господарствами та фермерськими господарствами з відокремленими
садибами для отримання фінансової підтримки на поворотній основі
( z0325-05 ) (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 17.06.2002 N 162/426/181 ( z0560-02 ) "Про
затвердження Порядку надання та використання коштів фінансової
підтримки селянських (фермерських) господарств", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 560/6848.

3. Департаменту розвитку сільської місцевості та
підприємництва (Антипенко В.І.) у встановленому порядку:

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

3.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств та його регіональних відділень.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра аграрної політики України Демчака І.М.,
заступника Міністра фінансів України Регурецького В.В. та першого
заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції
України Діденка О.М.

Міністр аграрної політики України О.П.Баранівський

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України С.А.Терьохін

ПОГОДЖЕНО:

Президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників України І.Ф.Томич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
04.03.2005 N 88/223/52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2005 р.
за N 324/10604

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються новоствореними
фермерськими господарствами та фермерськими
господарствами з відокремленими садибами
для отримання фінансової підтримки
на безповоротній основі

1. Цей Перелік визначає документи, які подаються
новоствореними фермерськими господарствами та фермерськими
господарствами з відокремленими садибами (далі - фермерські
господарства) до Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств (далі - Фонд) або його регіональних
відділень для отримання фінансової підтримки на безповоротній
основі відповідно до цілей, визначених пунктом 3 Порядку
використання коштів державного бюджету для надання підтримки
новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1102
( 1102-2004-п ).

2. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі
фермерські господарства подають заявку за формою згідно з додатком
в двох примірниках, копію Статуту фермерського господарства, копію
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, довідку (виконавчого комітету міської,
районної у місті ради або районної, районних у місті Севастополі
державних адміністрацій) про те, що господарство є фермерським
господарством з відокремленою садибою.

3. До вищевказаних документів для компенсації витрат,
пов'язаних з:
1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для
ведення фермерського господарства, додаються :
копія договору про розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, укладеного замовником з виконавцем,
що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою;
копія акта приймання-передавання виконаних робіт;
копія платіжного документа про оплату вартості робіт щодо
розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення
фермерського господарства;
2) сплатою відсотків за користування кредитами банків у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не
більш як 14 відсотків річних, додаються:
копія кредитної угоди з банком;
довідка-розрахунок банку про суму сплати за користування
кредитом за відповідний період із визначенням розміру компенсації;
виписка з банку про отримання позичальниками кредиту;
копія платіжного документа про суму сплати за кредит та
відсотки;
3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля у розмірі 30 відсотків, додаються:
копія документа про оплату трактора, комбайна, вантажного
автомобіля;
копія видаткової накладної (акта приймання-передавання) на
одержання трактора, комбайна, вантажного автомобіля;
копія свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти, технічні
талони старого зразка) трактора, комбайна, вантажного автомобіля в
установленому порядку та довідки, що підтверджує прийняття його на
балансовий облік;
компенсацією витрат, пов'язаних з будівництвом
(реконструкцією) тваринницьких приміщень (у тому числі
виготовленням проектно-кошторисної документації), у розмірі
30 відсотків, додаються:
копія проектно-кошторисної документації (при здійсненні
будівництва, реконструкції підрядним способом);
копія акта експертної оцінки вартості будівництва,
реконструкції (при здійсненні будівництва, реконструкції
господарським способом) ;
копія акта про прийняття в експлуатацію тваринницького
приміщення із зазначенням фактичних витрат на будівництво,
реконструкцію;
копії платіжних документів, що підтверджують витрати на
будівництво (реконструкцію) тваринницьких приміщень;
4) унесенням страхових платежів за договорами обов'язкового
страхування, види якого визначено в пунктах 11 і 30 частини першої
статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), - у
розмірі не більш як 50 відсотків, додаються:
копія договору обов'язкового страхування;
довідка страховика про фактичну суму сплати страхових
платежів;
5) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації
кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних
закладах, додаються:
копія договору фермерського господарства та навчального
закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
члена господарства;
документ, що підтверджує розмір плати за навчання;
6) розширенням наукових досліджень з проблем організації
виробництва сільськогосподарської продукції і виданням
рекомендацій з питань використання у їх діяльності
науково-технічного прогресу, додаються:
копія договору фермерського господарства з науково-дослідною
установою або навчальним закладом про проведення досліджень,
підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у
фермерському господарстві;
кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального
закладу про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо
організації виробництва у фермерському господарстві;
акт приймання виконаних робіт;
документи, що підтверджують оплату вартості виконаних робіт.

4. Фінансова підтримка на цілі, передбачені підпунктами 1 і 3
пункту 3, надається лише тим фермерським господарствам, які не
отримували такої підтримки в минулі роки.

5. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином
комплект документів або виявлено недостовірність даних у
документах, визначених у пунктах 2 та 3 цього Переліку, то такі
документи не реєструються та повертаються фермерському
господарству із зазначенням причини повернення. Реєстрація або
повернення документів проводиться в день їх надходження.
Копії поданих документів мають бути засвідчені в
установленому порядку.

6. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі
фермерські господарства подають документи до регіональних
відділень Фонду, а для отримання фінансової підтримки на цілі,
передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 3, - до регіональних
відділень Фонду або до Фонду.

7. Документи, відповідно до яких фермерським господарствам
була надана фінансова підтримка на безповоротній основі,
зберігаються Фондом, його регіональними відділеннями згідно з
нормами чинного законодавства.

Начальник Департаменту
розвитку сільської місцевості
та підприємництва Міністерства
аграрної політики України В.І.Антипенко

Директор Департаменту бюджетної
політики Міністерства
фінансів України С.О.Рибак

Директор Департаменту розвитку
ринків Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України А.В.Кушніренко

Додаток
до пункту 2 Переліку
документів, які подаються
новоствореними фермерськими
господарствами
та фермерськими
господарствами
з відокремленими садибами
для отримання фінансової
підтримки
на безповоротній основі

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки
на безповоротній основі

Прошу надати фінансову підтримку на безповоротній основі для
__________________________________________________________________
(з якою метою)
__________________________________________________________________

Відомості про голову фермерського господарства:

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Паспорт номер ___________ серія _________, виданий ______________
Місце реєстрації ________________________________________________
Постійне місце проживання _______________________________________
Назва фермерського господарства _________________________________
Види діяльності фермерського господарства _______________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________

Голова фермерського
господарства ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

28.03.2005

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.