На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ДПАУ: Наказ від 21.07.2004 №408

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
21.07.2004 N 408
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за N 921/9520

Про затвердження форми звітності про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв

На виконання підпункту "а" пункту 4 розділу І Указу Президента України від 9 лютого 2004 року N 175/2004 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції" з метою запровадження єдиної державної системи обліку виробництва, транспортування, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звітності N 1-ОА "Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв", що додається.
2. Установити, що звіт за встановленою формою можуть подавати усі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які одержали ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи зі звіту за III квартал 2004 року.
3. Директору Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Радченку А.П. в установленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Директору Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування.
5. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів разом з його регіональними управліннями організувати роботу та забезпечити збирання, обробку, аналіз та контроль за достовірністю інформації, яка міститься у звіті N 1-ОА.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Воссіна О.І.
Голова Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України 21.07.2004 N 408
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за N 921/9520

ЗВІТ про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв за ____ квартал ____ року

------------------------------------- | Подають | Терміни | Форма N 1-ОА | | подання | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | Наказ ДПА України | | | 21.07.2004 N 408 | | | | | | Квартальна в електронному |------------------------+----------| вигляді з підтвердженням |суб'єкти підприємницької| до 10 | поштою |діяльності всіх форм | числа | |власності, які одержали | місяця, | |ліцензії на право |наступного| |оптової торгівлі |за звітним| |алкогольними напоями, - | кварталом| |до регіональних | | |управлінь Департаменту | | |з питань адміністрування| | |акцизного збору і | | |контролю за виробництвом| | |та обігом підакцизних | | |товарів ДПА України за | | |місцезнаходженням | | |суб'єкта підприємницької| | |діяльності | | -------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) | |або П.І.Б. (для фізичних осіб) складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності (або місце | |проживання фізичної особи) | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |----------------------------------------------------------------| | за | території| Виду | форми | організа- | міністерства,| |ЄДРПОУ|(КОАТУУ)**|Економіч-| влас- | ційно- | іншого | | або | | ної | ності | правової | центрального | | ДРФО | | Діяльно-|(КФВ)**| форми | органу, до | | | | сті | | господарю- | сфери якого | | | | (КВЕД)**| | вання | належить | | | | | | (КОПФГ)** | суб'єкт | | | | | | |господарювання| | | | | | | (КОДУ)* | |------+----------+---------+-------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------+---------+-------+-------------+--------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________ * Тільки для підприємств державного сектору. ** Довідники Державного комітету статистики України.
Реєстраційний номер ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними виробами _________

Закупівля алкогольних напоїв
------------------------------------------------------------------------------------- | Постачальник | N | Вид |Обсяги|Вартість| Запаси | |---------------------------------------------|рядка| про- |заку- | продук-| на | | Назва | Місце- |Ідентифі-| Вид |реєстра-| |дукції|півлі,| ції (з | початок| |суб'єкта |знаходже-|каційний |ліцен-| ційний | |(1-9) |тис. л| ураху- |звітного| |підприєм-| ння | код за | зії | номер | | | | ванням |періоду,| | ницької |суб'єкта | ЄДРПОУ, |(1-4) |ліцензії| | | | акциз- | тис. л.| | діяль- |підприєм-|ідентифі-| | | | | | ного | | | ності | ницької |каційний | | | | | | збору, | | | або |діяльно- |номер за | | | | | | без | | | П.І.Б. | сті або | (ДРФО) | | | | | | ПДВ), | | |фізичної | місце | | | | | | | тис. | | | особи | прожи- | | | | | | | грн. | | | | вання | | | | | | | | | | |фізичної | | | | | | | | | | | особи | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+--------| | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | Х | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99991| 1 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99992| 2 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99993| 3 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99994| 4 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99995| 5 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99996| 6 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99997| 7 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99998| 8 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього закуплено за видом продукції |99999| 9 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Реалізація алкогольних напоїв
------------------------------------------------------------------------------------- | Постачальник | N | Вид |Обсяги|Вартість| Запаси | |---------------------------------------------|рядка| про- |заку- | продук-| на | | Назва | Місце- |Ідентифі-| Вид |реєстра-| |дукції|півлі,| ції (з | початок| |суб'єкта |знаходже-|каційний |ліцен-| ційний | |(1-9) |тис. л| ураху- |звітного| |підприєм-| ння | код за | зії | номер | | | | ванням |періоду,| | ницької |суб'єкта | ЄДРПОУ, |(1-4) |ліцензії| | | | акциз- | тис. л.| | діяль- |підприєм-|ідентифі-| | | | | | ного | | | ності | ницької |каційний | | | | | | збору, | | | або |діяльно- |номер за | | | | | | без | | | П.І.Б. | сті або | (ДРФО) | | | | | | ПДВ), | | |фізичної | місце | | | | | | | тис. | | | особи | прожи- | | | | | | | грн. | | | | вання | | | | | | | | | | |фізичної | | | | | | | | | | | особи | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+--------| | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | Х | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+------+--------+-----+------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99991| 1 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99992| 2 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99993| 3 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99994| 4 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99995| 5 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99996| 6 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99997| 7 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99998| 8 | | | | |---------------------------------------------+-----+------+------+--------+--------| |Усього реалізовано за видом продукції |99999| 9 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
_____________________ Регіональне управління ДААК ДПА України в прізвище і N телефону _________________________________________ виконавця
"__" _________ 200__ р.
Керівник _________________________________________
_______________________
М. П. М. П.
Рекомендації щодо складання звіту про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв
Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв незалежно від форм власності подають суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.
У разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк звітності заповнюється в цілому щодо підприємства, включаючи всі структурні одиниці.
Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв складається окремо за кожний квартал.
Розділ 1. Закупівля алкогольних напоїв
1. У графах А, Б і В указуються відповідно повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності або П.І.Б. фізичної особи, місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або місце проживання фізичної особи та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності або ідентифікаційний номер фізичної особи, в яких звітуюча організація купує алкогольні напої.
2. У графі Г проставляється цифра від 1 до 4, яка відповідає виду ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності, у якого звітуюча організація купує алкогольні напої: 1 - ліцензія на виробництво алкогольних напоїв; 2 - ліцензія на імпорт алкогольних напоїв; 3 - ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями; 4 - інший вид ліцензії, передбачений чинним законодавством.
3. У графі Д зазначаються серія та реєстраційний номер ліцензії, вид якої вказаний у графі Г.
4. У графі 2 проставляються цифра від 1 до 9, яка відповідає виду закупленої продукції: ------------------------------------------------------------------ |1 - горілки і горілки особливі; |6 - вина ігристі (газовані), | | |шампанське; | |--------------------------------+-------------------------------| |2 - алкогольні напої |7 - інші сусла виноградні (у | |з використанням спирту |тому числі коньячні і | |етилового з умістом його |шампанські виноматеріали); | |від 1,2 до 8,5 відсотка | | |об'ємних одиниць; | | |--------------------------------+-------------------------------| |3 - алкогольні напої (крім |8 - вермути та інші вина | |горілок, горілок особливих та |виноградні натуральні з | |алкогольних напоїв з |добавкою рослинних або | |використанням спирту етилового |ароматичних екстрактів; | |з умістом його | | |від 1,2 до 8,5 відсотка | | |об'ємних одиниць); | | |--------------------------------+-------------------------------| |4 - міцні спиртні напої (у тому |9 - інші напої зброджені (сидр | |числі коньяк, бренді), отримані |яблучний, сидр грушевий - | |в результаті дистиляції |перру, медовий напій). | |(перегонки) виноградного вина | | |або вичавок винограду; | | |--------------------------------+-------------------------------| |5 - вина виноградні натуральні, | | |включаючи кріплені; | | ------------------------------------------------------------------
5. У графі 3 вказуються обсяги закупівлі алкогольних напоїв у тисячах літрів з одним десятковим знаком. У разі коли протягом звітного періоду продукція одного виду закуповувалася в одного суб'єкта підприємницької діяльності декількома партіями, то в графі зазначається загальна кількість поставлених партій алкогольних напоїв у звітному періоді.
6. У графі 4 наводиться вартість алкогольних напоїв у тисячах гривень з одним десятковим знаком з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
7. Рядки з номерами 99991-99999 відображають загальну кількість закуплених у звітному періоді алкогольних напоїв за окремими видами, указаними в пункті 4, та їх вартість з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
8. Графа 5 заповнюється лише за рядками 99991-99999 і відображає залишки алкогольних напоїв на складах окремо за кожним видом на початок звітного періоду.
Розділ 2. Реалізація алкогольних напоїв
1. У графах А, Б і В указуються відповідно повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності або П.І.Б. фізичної особи, місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або місце проживання фізичної особи та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності або ідентифікаційний номер фізичної особи, яким звітуюча організація здійснювала продаж алкогольних напоїв.
2. У графі Г проставляються цифра від 1 до 4, яка відповідає виду ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності, якому здійснювався продаж алкогольних напоїв: 1 - ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; 2 - ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями; 3 - ліцензія на експорт алкогольних напоїв; 4 - інший вид ліцензії, передбачений чинним законодавством.
3. У графі Д зазначається серія та реєстраційний номер ліцензії, вид якої вказаний у графі Г.
4. У графі 2 проставляються цифра від 1 до 9, яка відповідає виду реалізованої продукції.
5. У графі 3 вказуються обсяги реалізації алкогольних напоїв у тисячах літрів з одним десятковим знаком. У разі, коли протягом звітного періоду продукція одного виду реалізовувалася одному суб'єкту підприємницької діяльності декількома партіями, то в графі зазначається загальна кількість поставлених партій алкогольних напоїв у звітному періоді.
6. У графі 4 наводиться вартість алкогольних напоїв у тисячах гривень з одним десятковим знаком з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
7. Рядки з номерами 99991-99999 відображають загальну кількість реалізованих у звітному періоді алкогольних напоїв за окремими видами, указаними в пункті 4, та їх вартість з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
8. Графа 5 заповнюється лише за рядками 99991-99999 і відображає залишки алкогольних напоїв на складах окремо за кожним видом на кінець звітного періоду.
Начальник управління ліцензування та контролю за торгівлею і рекламою алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДААК ДПА України Ю.І.Пікульський

02.08.2004 Законодавство України

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.