На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Щодо заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг

Щодо заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг

І. З метою забезпечення впровадження ініціатив Президента України щодо активізації розвитку реального сектору економіки, ефективного використання його потенціалу:

М.АЗАРОВУ

1. Забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів:

1) про обмеження втручання суб'єктів владних повноважень у діяльність суб'єктів господарювання, передбачивши:

запровадження механізму припинення діяльності суб'єктів господарювання, зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, застосування до суб'єктів господарювання інших заходів реагування, що обмежують ведення підприємницької діяльності, виключно за рішенням суду; визначення кола суб'єктів господарювання, щодо яких застосовуватиметься такий механізм;

установлення заборони на проведення заходів державного нагляду (контролю) одного предмета перевірки різними органами державного нагляду (контролю);

заміну державного нагляду (контролю) в окремих сферах господарської діяльності дієвим механізмом відшкодування суб'єктами господарювання шкоди, завданої фізичним, юридичним особам, державі чи навколишньому природному середовищу внаслідок порушення встановлених правил чи норм;

можливість початку роботи новоутворених підприємств на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки без отримання відповідного дозволу;

скасування видачі органами пожежної та техногенної безпеки, пожежного нагляду (контролю) дозволів на впровадження нових технологій, на передачу для виробництва зразків нових механізмів, устаткування та продукції, на оренду приміщень;

проведення органами пожежної та техногенної безпеки планових та позапланових перевірок виключно суб'єктів господарювання, які використовують незадекларований об'єкт нерухомості або у випадку анулювання реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, а також суб'єктів господарювання, які використовують об'єкти з високим ступенем ризику, та бюджетних установ;

2) про врегулювання проблемних питань в оподаткуванні доходів сільськогосподарських кооперативів та їх членів;

3) про земельні торги, передбачивши, зокрема, правові засади проведення аукціону з продажу земельних ділянок державної, комунальної власності несільськогосподарського призначення або прав на них;

4) про спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва, передбачивши, зокрема, скорочення строків підготовки, розгляду і погодження документації із землеустрою для містобудівних потреб;

Термін - 2 липня 2012 року

5) про заборону проведення податкових перевірок платника податків за періоди, щодо яких була проведена планова документальна перевірка, крім випадків, коли посадових осіб органу державної податкової служби, які проводили планову документальну перевірку цього платника податків, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, за правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податків;

6) про посилення відповідальності посадових осіб органів державної податкової служби за прийняття неправомірних рішень про донарахування податків і зборів та про застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання, а також відповідальності безпосередніх керівників цих посадових осіб, передбачивши, зокрема, звільнення таких осіб за систематичне прийняття неправомірних рішень.

Термін - 16 липня 2012 року

2. Розробити за участю Національного банку України та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до законів України щодо унеможливлення ухилення суб'єктів господарювання від виконання зобов'язань за кредитними угодами шляхом визнання кредитних угод у судовому порядку недійсними.

3. Забезпечити:

1) розроблення за участю роботодавців і затвердження плану заходів щодо створення сучасних галузевих стандартів вищої освіти, державних стандартів професійно-технічної освіти та оновлення типових навчальних планів вищих та професійно-технічних навчальних закладів;

2) запровадження тимчасового (на строк до трьох років) включення до конкурсних умов державних закупівель умови щодо наявності в учасників таких закупівель власних виробничих потужностей або сервісу на території України.

4. Ужити за участю Національного банку України заходів щодо запровадження в установленому порядку механізму державної підтримки експортної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, шляхом страхування експортних кредитів, гарантування зобов'язань українських експортерів за зовнішньоекономічними договорами про експорт товарів (робіт, послуг), гарантування пропозицій українських експортерів, що подаються для участі у міжнародних тендерах.

Термін - 1 червня 2012 року

5. Ужити заходів щодо розроблення та реалізації пілотного проекту з упровадження сучасних галузевих стандартів вищої освіти, державних стандартів професійно-технічної освіти та оновлених типових навчальних планів вищих та професійно-технічних навчальних закладів щонайменше за 15 спеціальностями.

Термін - 15 серпня 2012 року

К.ГРИЩЕНКУ
П.ПОРОШЕНКУ

Ужити заходів щодо підвищення ефективності діяльності закордонних дипломатичних установ України щодо захисту на зовнішніх ринках інтересів національних товаровиробників та експортерів, у тому числі шляхом впровадження методики щоквартального оцінювання роботи закордонних дипломатичних установ зі зростання обсягів експорту з України товарів та послуг.

Термін - 1 череня 2012 року

С.АРБУЗОВУ

Пропоную:

1) ужити разом із Міністерством фінансів України узгоджених заходів, спрямованих на зменшення вартості фінансових ресурсів та покращення доступності кредитів в економіці;

2) запровадити механізм ефективного впливу зміни рівня облікової ставки Національного банку України на вартість фінансових ресурсів в економіці.

Термін - 1 червня 2012 року

II. З метою активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг:

М.АЗАРОВУ

1. Забезпечити:

1) розгляд Кабінетом Міністрів України питання про стан виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187, за результатами розгляду внести пропозиції щодо посилення кадрового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади та вжити заходів для підвищення рівня виконавської дисципліни в органах виконавчої влади;

Термін - 20 травня 2012 року

2) завершення впровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) залучення в установленому порядку до розроблення проектів актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності експертів Міжнародної фінансової корпорації;

4) затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, та подання в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення вимоги стосовно виготовлення бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, виключно на державних підприємствах, які перебувають в управлінні Міністерства фінансів України, на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України;

5) розроблення та подання для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 70 відсотків;

Доповісти до 21 травня 2012 року

6) удосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, передбачивши, зокрема, врегулювання питання щодо державної реєстрації колісних транспортних засобів, які самостійно складені.

Термін - 1 червня 2012 року

2. Активізувати роботу щодо:

1) забезпечення реалізації у повному обсязі пілотного проекту зі створення у місті Києві сучасного центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів;

Доповісти до 21 травня 2012 року

2) реформування системи технічного регулювання відповідно до положень Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Доповісти до 2 липня 2012 року

3. Забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про адміністративні послуги (реєстр. №9435).

Термін - до прийняття Закону

4. Забезпечувати широке висвітлення в засобах масової інформації стану та результатів реалізації заходів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Термін - постійно

М.АЗАРОВУ
М.ДЖИЗІ
В.ПРИСТЮКУ

Забезпечити в установленому порядку реалізацію пілотних проектів з упровадження електронного урядування у Вінницькій та Луганській областях, Міністерстві екології та природних ресурсів України та інших центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, для чого, зокрема:

1) розробити та затвердити плани заходів з упровадження комплексних пілотних проектів;

2) забезпечити фінансування у повному обсязі з державного бюджету заходів із реалізації пілотних проектів;

3) впровадити систему електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

4) створити можливість отримання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру в електронній формі;

5) забезпечити безоплатний автоматизований віддалений доступ адміністраторів центрів надання адміністративних послуг у режимі реального часу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг, що міститься в інформаційних системах державних органів, державних підприємств, установ, організацій, які перебувають в управлінні відповідних державних органів;

6) організувати проходження навчання державних службовців з питань упровадження електронного урядування.

Термін - 31 грудня 2012 року

М.АЗАРОВУ,
Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
головам обласних, Київської, Севастопольської
міських державних адміністрацій

Забезпечити за участю органів місцевого самоврядування реалізацію комплексу заходів, спрямованих на поліпшення діяльності дозвільних центрів, зокрема:

1) збільшення чисельності державних адміністраторів;

2) налагодження ефективної взаємодії між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами, у тому числі шляхом впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами та дозвільними органами;

3) спрощення порядків видачі документів дозвільного характеру;

4) скасування справляння плати за підключення автоматизованих робочих місць державних адміністраторів до Реєстру документів дозвільного характеру.

Термін - 2 липня 2012 року

В.ЗАХАРЧЕНКУ

Забезпечити належне функціонування Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Термін - 1 червня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

04.05.2012


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2022 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.