На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Н А К А З Про внесення змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.11.2009 N 624
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009 р. за N 1230/17246
Про внесення змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку
Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ), пункту 5.1 статті 5 та пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) та Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 658 ( 658-99-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 27.04.99 N 230 ( z0289-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.99 за N 289/3582 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Унести зміни до форми податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 26.03.2004 N 170 ( z0469-04, za469-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2004 за N 469/9068, виклавши її у новій редакції ( za230-09 ), що додається.
3. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.):
3.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики;
3.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків та розмістити на офіційному веб-сайті Державної податкової адміністрації України.
5. Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чекашкіна С.В.
Голова С.В.Буряк ( Джepeлo тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 27.04.99 N 230 ( z0289-99 ) (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України 10.11.2009 N 624)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009 р. за N 1230/17246 ( Текст документа взято з сайта Верховної Ради України )
ПОРЯДОК розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку
1. Цей Порядок визначає єдині правила обчислення фіксованого сільськогосподарського податку (далі - ФСП) і складання податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (далі - Розрахунок ФСП).
2. Платники ФСП визначають суму ФСП на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (далі - Закон) виходячи з площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими, риболовецькими господарствами, що займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), і нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, проведеної за станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 N 213 ( 213-95-п ).
3. Складання Розрахунку ФСП здійснюється у такому порядку:
3.1. Розрахунок ФСП заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору.
У Розрахунку ФСП не повинно бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень.
3.2. У Розрахунку ФСП, що подається до органу державної податкової служби (далі - орган ДПС), заповнюються всі показники, що визначені у цьому Розрахунку ФСП.
3.3. При поданні платником ФСП Розрахунку ФСП (загального, нового загального, уточнюючого загального, звітного, нового звітного, уточнюючого звітного) у титульній частині Розрахунку ФСП зазначається позначка "Х" у відповідній клітинці "Вид розрахунку", а також зазначається номер (послідовно наростаючим підсумком від кількості поданих у поточному році відповідних Розрахунків ФСП за рядком "1.1.Т. Порядковий номер за рік").
3.4. Позначка "Х" у відповідному рядку "Вид розрахунку" зазначається з урахуванням таких особливостей:
а) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, що розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування, то позначка "Х" зазначається у рядку "Вид розрахунку" - "Звітний" окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку "Вид розрахунку" - "Загальний", що подається платником до органу ДПС за своїм місцезнаходженням;
б) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), що розташована(і) в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, то позначка "Х" зазначається у рядку "Вид розрахунку" - "Звітний" і подається платником до органу ДПС за місцем розташування такої(их) земельної(их) ділянки(ок), що одночасно є звітним та загальним Розрахунком ФСП;
в) у разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території декількох органів місцевого самоврядування (нові земельні ділянки), позначка "Х" зазначається у рядку "Вид розрахунку" - "Новий звітний" окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така само позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку "Вид розрахунку" - "Новий загальний";
г) при уточненні суми ФСП позначка "Х" зазначається у рядку "Вид розрахунку" - "Уточнюючий звітний" та окремо "Уточнюючий загальний" з урахуванням раніше зазначених позначок у звітному або загальному Розрахунку ФСП.
Платник ФСП виправляє самостійно виявлені ним помилки минулих податкових періодів у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
Уточнюючий(і) Розрахунок(и) ФСП за податковий(і) період(и) минулого(их) року(ів) у зв'язку із збільшенням або зменшенням податкових зобов'язань за наслідками уточнень за податковий(і) період(и) минулого(их) року(ів) складається(ються) окремо за кожен рік з урахуванням строків давності та їх застосування, визначених статтею 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
3.5. У відповідні рядки колонки 2 записуються дані по землях сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та землі водного фонду).
3.6. У відповідні рядки колонки 3 записуються площі земельних ділянок у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми згідно з правовстановлювальними документами.
3.7. У відповідні рядки колонки 4 записується розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що встановлена на відповідній території.
3.8. У відповідні рядки колонки 5 записуються ставки ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), встановлені у відсотках до їх нормативної грошової оцінки та/або для земель водного фонду, у відсотках до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим, передбачені статтями 3 і 4 Закону ( 320-14 ).
3.9. У відповідні рядки колонки 6 записується результат добутку значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, поділений на 100.
3.10. Значення за рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7-18.
3.11. У рядку 4 записуються показники раніше поданого відповідного Розрахунку ФСП, що уточнюється.
3.12. У рядку 5 записуються різниці позитивних значень за рядками 3 та 4 у разі складання Розрахунку ФСП, який містить уточнення податкових зобов'язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.
3.13. У рядку 6 записується значення показників за відповідними колонками 7-18 рядка 5, за якими настав строк сплати.
3.14. У рядку 7 записуються різниці позитивних значень за рядками 4 та 3 у разі складання Розрахунку ФСП, який містить уточнення податкових зобов'язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.
3.15. У рядку 8 записується значення показників за відповідними колонками 7-18 рядка 7, за якими настав строк сплати.
3.16. У рядку 9 записується значення, яке становить п'ять відсотків від показника за рядком 6 колонок 7-18 уточнюючого Розрахунку ФСП, що містить виправлені показники.
3.17. У рядку 10 записується кількість аркушів пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності.
4. У рядках 11, 12 та 13 заповнюються суми значень за даними розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 20__ рік), затвердженого Міністерством аграрної політики України.
Рядки 11, 12 та 13 заповнюються один раз при поданні загального та/або звітного Розрахунку ФСП за станом до 1-го лютого.
5. Розрахунок ФСП підписується керівником підприємства, головним бухгалтером (вказуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення) і скріплюється печаткою підприємства.
6. До органів ДПС подається оригінал податкового Розрахунку ФСП.
7. За добровільним рішенням платника ФСП Розрахунок ФСП може бути поданий до органу ДПС в електронній формі.
8. У спеціальному полі для службових відміток посадова особа органу ДПС проставляє відмітку про внесення даних до електронної бази податкової звітності.
9. Посадова особа органу ДПС, яка здійснює камеральну перевірку, у спеціальному розділі Розрахунку ФСП ставить дату перевірки, прізвище та підпис. У разі виявлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт камеральної перевірки, вказуються його номер та дата складання.
Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська ( Тeкcт взято з сайту ВPУ - zakon1.rada.gov.ua )
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 10.11.2009 N 624 ( Джерело документа - zakon1.rada.gov.ua )
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК фіксованого сільськогосподарського податку

29.12.2009


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.