На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОСТАНОВА Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 25 листопада 2009 р. N 1259 Київ
Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки посвідчення тракториста-машиніста і талона попереджень згідно з додатками 1 і 2.
2. Внести до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. N 217 ( 217-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 938), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. N 557 ( 557-93-п ) "Про затвердження зразків посвідчення тракториста-машиніста та документів, необхідних для реєстрації тракторів та інших машин" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 260);
постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 885 ( 885-2002-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. N 557" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1264);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1615 ( 1615-2004-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3212).
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1259
ПОСВІДЧЕННЯ тракториста-машиніста
Лицьовий бік
------------------------------------------------------------------
| ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА |
| PERMIS DE CONDUIRE |
| |
|Прізвище________________________________________________________|
| |
|Ім'я ___________________________________________________________|
| |
|По батькові ____________________________________________________|
| |
|Дата і місце народження ________________________________________|
| |
|________________________________________________________________|
| |
|Місце проживання _______________________________________________|
| |
|________________________________________________________________|
| |
|________________________________________________________________|
| |
| |
| (серія і номер посвідчення) |
| |
| Видано |
| |
| Місце для ___________________________________ |
| фотокартки (найменування інспекції |
| розміром |
| 40 x 30 ___________________________________ |
| міліметрів державного технічного нагляду) |
| |
| ___ ____________________ р. |
| М.П. (дата видачі) |
| |
| ________________________________________ |
| (підпис голови екзаменаційної комісії) |
| |
| ________________________________________ |
| (підпис власника) |
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
| Категорії машин, на керування якими видане |Відмітка про|
| посвідчення | дозвіл |
|---------------------------------------------------+------------|
|А1 |трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|А2 |трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|В |самохідні сільськогосподарські машини | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|С |самохідні дорожньо-будівельні машини | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|D1 |екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|D2 |екскаватори з об'ємом ковша понад 4 куб. метри| |
|----+----------------------------------------------+------------|
|Е1 |навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|Е2 |навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 | |
| |кВт | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|F1 |автогрейдери масою до 18 тонн | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|F2 |автогрейдери масою понад 18 тонн | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|G1 |бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|G2 |бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт| |
|----+----------------------------------------------+------------|
|H |інші самохідні машини, які підлягають | |
| |реєстрації в інспекції державного технічного | |
| |нагляду | |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|Для особливих відміток _________________________________________|
| |
|(серія і номер талона попереджень) |
------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Бланки посвідчення, що виготовляються централізовано на замовлення Мінагрополітики розміром 105 x 140 міліметрів із цупкого світлого паперу з кольоровою сіткою, є документами суворої звітності.
Бланки нумеруються друкарським способом і захищаються голограмою.
2. Серія посвідчення складається з двох великих літер українського алфавіту, які мають відповідники у латинському алфавіті.
Номер посвідчення шестизначний.
3. Текст, виділений курсивом, не друкується.
4. Заповнене посвідчення покривається ламінатом.
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1259
ТАЛОН попереджень
Лицьовий бік
------------------------------------------------------------------
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| ТАЛОН ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
| |
|(серія і номер талона попереджень) |
| |
|до посвідчення тракториста-машиніста |
| |
|серія ____________ N ___________________________________________|
| |
|Дозволені категорії: A1, А2, B, C, D1, D2, E1, Е2, F1, F2, G1, |
|G2, H |
| |
|Прізвище _______________________________________________________|
| |
|Ім'я ___________________________________________________________|
| |
|По батькові ____________________________________________________|
| |
|Виданий ________________________________________________________|
| (найменування інспекції державного технічного нагляду) |
| |
|____ _________________ р. ______________________________|
| (підпис посадової особи) |
| |
| М.П. |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЛІК |
| грубих порушень Правил технічної експлуатації машин |
| та техніки безпеки, за які робиться просічка компостером |
| (відмітка) про попередження |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Порушення правил дорожнього руху. |
| |
|2. Експлуатація машини з несправними рульовим керуванням,|
|гальмівною системою, зчіпним пристроєм, світловою, звуковою|
|сигналізаціями та іншими системами машини, що загрожують безпеці|
|руху. |
| |
|3. Експлуатація машини без державного номерного знака, талона|
|про проходження щорічного державного технічного огляду. |
| |
|4. Керування машиною без відповідних документів (свідоцтва про|
|реєстрацію машини, посвідчення тракториста-машиніста, талона|
|попереджень). |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|Дата порушення ____ _________________ р. |
| |
|Код порушення ______________ |
| |
|________________________________________________________________|
| (посада, прізвище та ініціали) |
| |
|Дата порушення ____ _________________ р. |
| |
|Код порушення ______________ |
| |
|________________________________________________________________|
| (посада, прізвище та ініціали) |
| |
|Дата порушення ____ _________________ р. |
| |
|Код порушення ______________ |
| |
|________________________________________________________________|
| (посада, прізвище та ініціали) |
| |
|Особливі відмітки ______________________________________________|
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Бланки талона, що виготовляються централізовано на замовлення Мінагрополітики розміром 52 x 70 міліметрів із цупкого світлого паперу з кольоровою сіткою, є документами суворої звітності.
Бланки нумеруються друкарським способом і захищаються голограмою.
2. Серія талона складається з двох великих літер українського алфавіту, які мають відповідники у латинському алфавіті.
Номер талона шестизначний.
3. Текст, виділений курсивом, не друкується.
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1259
ЗМІНИ, що вносяться до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста ( 217-94-п )
1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3. Видача посвідчень тракториста-машиніста і талонів попереджень проводиться інспекцією державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - інспекція Держтехнагляду) тільки тим особам, які постійно або тимчасово проживають чи навчаються на території, що обслуговується державним інспектором відповідної інспекції.
4. Машини, керування якими здійснюється за наявності посвідчення, залежно від їх типів і призначення поділяються на такі категорії:
А1 - трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
А2 - трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
В - самохідні сільськогосподарські машини;
С - самохідні дорожньо-будівельні машини;
D1 - екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів;
D2 - екскаватори з об'ємом ковша понад 4 куб. метри;
E1 - навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт;
E2 - навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт;
F1 - автогрейдери масою до 18 тонн;
F2 - автогрейдери масою понад 18 тонн;
G1 - бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
G2 - бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
H - інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в інспекції Держтехнагляду.
У разі відкриття категорії H у графі посвідчення "Для особливих відміток" зазначається тип машини, на керування якою виданий дозвіл.
Тракторист-машиніст має право керувати машинами тих категорій, позначення яких дублюється у посвідченні у графі "Відмітка про дозвіл".
У разі порушення трактористом-машиністом правил дорожнього руху та/або правил технічної експлуатації машин працівниками інспекції Держтехнагляду та Державтоінспекції робиться просічка компостером (відмітка) в талоні попереджень.
Правила технічної експлуатації машин затверджуються Мінагрополітики.".
2. В абзаці першому пункту 7 слово "підготовку" замінити словами "професійну підготовку".
3. Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Документом, що засвідчує проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації та одержання (підвищення) робітничої кваліфікації, є диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразки яких затверджено Кабінетом Міністрів України.".
4. У пункті 12 після слів "чинного законодавства" доповнити словами "в порядку, визначеному Мінагрополітики".
5. В абзаці другому пункту 13 слова та цифри "на термін 12 і більше місяців" та слова "незалежно від терміну" виключити.
6. У пункті 14:
в абзаці третьому слова "свідоцтво про проходження навчання" замінити словами "диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації";
абзац 6 викласти в такій редакції:
"одну фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення;";
в абзаці дев'ятому слова "свідоцтва про проходження навчання" замінити словами "диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації".
7. В абзаці першому та другому пункту 15 слова "свідоцтво про проходження навчання тракториста-машиніста" і "свідоцтві про проходження навчання тракториста-машиніста" замінити відповідно словами "диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації" і "дипломі кваліфікованого робітника або свідоцтві про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації".
8. У пункті 20 слово "розписується" замінити словами "ставить підпис".
9. Абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:
"22. Особам, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації для роботи на машині конкретної марки, та випускникам загальноосвітніх шкіл третього ступеня, професійно-технічних навчальних закладів посвідчення і талон попереджень видаються на загальних підставах.".
10. Абзац перший пункту 23 після слів "заявлених категорій" доповнити словами "за умови наявності в навчального закладу ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти".
11. Доповнити Положення пунктом 24-1 такого змісту:
"24-1. Особам, які мають у приватній власності або в користуванні трактори, що належать до категорії А1 або А2, у тому числі самостійно виготовлені, та мають посвідчення водія (крім категорій А, А1, В1), може видаватися посвідчення тракториста-машиніста категорії А1 або А2 без проходження навчання після складення екстерном іспитів з правил дорожнього руху і практичних навичок керування машинами.".
12. Пункт 25 після слів "для користування" доповнити словами "та у разі заміни посвідчення".
13. В абзаці першому пункту 29:
у першому реченні слова "свідоцтвом про проходження навчання" замінити словами "дипломом кваліфікованого робітника або свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації";
у другому реченні слово "свідоцтва" замінити словами "диплома (свідоцтва)".
14. В абзаці першому пункту 31 слово "Мінсільгосппродом" замінити словом "Мінагрополітики".
15. Пункт 35 викласти в такій редакції:
"35. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів здійснюється у навчальних закладах, підприємствах за наявності необхідної навчально-матеріальної бази, відповідної ліцензії, отриманої у визначеному законодавством порядку.".
16. У пункті 37 слово "підготовкою" замінити словами "професійною підготовкою".
17. У пункті 38:
у першому реченні слово "підготовки" замінити словами "професійної підготовки", а цифри та слово "25 чоловік" - цифрами та словом "30 осіб";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Порядок формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, затверджується Мінагрополітики.".

04.12.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.