На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОЛОЖЕННЯ про Центральну галузеву дегустаційну комісію з оцінки якості олійно-жирової продукції

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
14.05.2009 N 332
( z0671-09 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 673/16689

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості олійно-жирової
продукції

I. Загальні положення

1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія (далі - ЦГДК) з
оцінки якості олійно-жирової продукції створена з метою
органолептичної оцінки якості (далі - оцінка якості) продукції, що
виробляється, та нових видів, які рекомендуються для поставлення
на виробництво, за такою номенклатурою:
рослинні олії;
маргаринова продукція (маргарини, рослинні жири);
спреди;
суміші жирові;
майонези (соуси), гірчиці;
білкові продукти та добавки із насіння олійних культур.

1.2. ЦГДК в своїй діяльності керується цим Положенням та
іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Склад ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики за
поданням Департаменту харчової промисловості.

1.4. До складу ЦГДК входять кваліфіковані спеціалісти
асоціації "Укроліяпром", Департаменту харчової промисловості
Мінагрополітики, МОЗ, Мінекономіки, Держспоживстандарту та
представники інших заінтересованих організацій (за згодою) з
правом дорадчого голосу.
Кількісний склад ЦГДК - 15-17 фахівців.

1.5. При підрахунку середньоарифметичної оцінки кожного виду
продукції враховуються тільки оцінки, дані членами ЦГДК. Особи,
запрошені на дегустацію, можуть оцінювати якість продукції, брати
участь в обговоренні без урахування їх висновків при підрахунку
середньої оцінки.

II. Функції ЦГДК

2.1. Оцінка якості олійно-жирової продукції та зовнішнього
оформлення (маркування, пакування, дизайн).

2.2. Прийняття рішень про поставлення на виробництво нових
видів олійно-жирової продукції, в тому числі продукції,
виготовлення якої здійснюється за документацією іноземних фірм.

2.3. Розгляд та прийняття рішень щодо впровадження
прогресивних технологій при виготовленні, пакуванні, маркуванні,
транспортуванні та зберіганні олійно-жирової продукції,
спрямованих на поліпшення її якості та зовнішнього оформлення.

III. Порядок подання зразків продукції

3.1. Зразки продукції, що подаються на розгляд ЦГДК для
оцінки якості, повинні бути відібрані відповідно до вимог діючої
нормативної документації (ДСТУ, ГСТУ) про правила приймання і
методи відбору проб для конкретного виду продукції і мати такі
документи:
акт відбору проб;
коротка характеристика зразка;
декларація виробника;
діюча нормативно-технічна документація (стандарти або ТУ,
технічні описи, якщо вони передбачені нормативним документом,
технологічні інструкції або технологічні регламенти, рецептури).
На нові види додатково подаються:
проект нормативно-технічної документації (технічні умови,
технологічна інструкція, рецептура);
протокол випробувань продукції.

3.2. Подання продукції на засідання ЦГДК проводиться
спеціалістом підприємства-виробника (головним технологом,
начальником лабораторії, технологом).

3.3. Кількість зразків продукції, що подається для
дегустації, має бути не менше трьох.

3.4. Вартість продукції, яку подають на ЦГДК, і витрати з її
доставки відносяться на рахунок підприємства-виробника.

IV. Порядок та умови проведення дегустації

4.1. Засідання ЦГДК скликається головою або заступником
голови.

4.2. Засідання ЦГДК є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше сімдесяти п'яти відсотків членів ЦГДК. Рішення ЦГДК
приймається не менше як 2/3 голосів присутніх членів ЦГДК.
У разі рівної кількості голосів - голос голови, а в разі його
відсутності - заступника голови ЦГДК є ухвальним.

4.3. Засідання ЦГДК проводиться згідно із затвердженим
графіком проведення дегустації. За необхідності може скликатися
додатково головою комісії, а в разі його відсутності - заступником
голови.

4.4. Приміщення, де проводиться засідання ЦГДК, повинно бути
ізольованим від проникнення запахів і шумів, мати вентиляцію.
Температура в приміщенні постійна (20-25 град.C).

4.5. Під час дегустації повинні бути відсутні будь-які
подразливі фактори: шум, розмови, різкі рухи та інше.

4.6. Зразок продукції, що дегустується, повинен передаватися
усім членам комісії в кількості не менше 8-10 г.

4.7. Визначення органолептичних показників продукції
проводиться при температурі 18-25 град.C.

4.8. Для запобігання втомі зразки продукції на дегустацію
подають із зростаючою інтенсивністю імпульсу (дезодоровані жири і
олії, маргарини, майонези). Проби не ковтають; після дегустації
кожного зразка вживають теплу кип'ячену воду або міцний теплий чай
з температурою 36-37 град.C, яблука. Після дегустації п'яти
зразків необхідно робити перерву.

4.9. Чергування оцінки показників якості повинно відповідати
природній послідовності органолептичної оцінки. Спочатку оцінюють
зовнішній вигляд, форму, колір, консистенцію (у разі потреби),
потім запах і наприкінці - властивості, що оцінюються у порожнині
рота, - смак, легкоплавкість.

4.10. Оцінку кожної проби рекомендується проводити декілька
разів.

4.11. Рекомендується проводити закриті дегустації, бо
практика показала, що в цьому випадку досягається більш точна
оцінка. Шифрування зразків продукції здійснює секретар комісії.

4.12. Невідповідність зразка продукції вимогам нормативного
документа за одним із показників, виявлена при проведенні
дегустації, є підставою для зняття зразка з дегустації і оцінки
його "незадовільно".

4.13. Оцінка якості продукції здійснюється кожним
дегустатором індивідуально за встановленою бальною системою.
За кожним зразком дегустатор підраховує загальну бальну
оцінку після закінчення дегустації всіх зразків підписує
дегустаційні листи і передає голові.

4.14. Обробка результатів дегустаційної оцінки зразків
проводиться таким чином:
після закінчення дегустації всіх представлених зразків і
здачі дегустаційних карток для розрахунку середньої оцінки під
керівництвом головуючого проводиться обговорення продегустованих
зразків, при цьому члени дегустаційної комісії висловлюють своє
враження від якості і пропозиції щодо її підвищення;
спочатку розраховується середнє арифметичне значення всіх
поставлених дегустатором оцінок за кожним зразком з округленням до
цілого числа, з якого виводиться остаточна бальна оцінка цього
зразка.

4.15. Рішення засідань дегустаційної комісії оформляється
протоколом ЦГДК згідно з додатком А до ДСТУ 3946-2000, який
підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні
комісії. До протоколу додаються підписані дегустаційні листи
членів комісії.

4.16. У протоколі засідання дегустаційної комісії
зазначаються:
дата і місце проведення дегустації;
персональний склад присутніх членів дегустаційної комісії
(прізвище, ім'я, по батькові, посада);
мета дегустації;
перелік поданих на дегустацію зразків продукції
(найменування, підприємство-виробник);
остаточна бальна оцінка зразка за результатами дегустації;
за необхідності (нові види) вказується рішення щодо
організації випуску;
основні зауваження і пропозиції дегустаторів, висловлені при
обговоренні;
рекомендації і заходи щодо підвищення якості продукції.

4.17. Протокол засідання ЦГДК (або витяг з протоколу)
направляється на підприємство, що подало продукцію на дегустацію.

4.18. Бальні оцінки органолептичних показників якості
продукції викладені в додатках 1-7.

4.19. Зразки листів оцінки органолептичних показників якості
продукції наведені в додатках 8-14.

Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 1
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників якості
дезодорованих олій та жирів

Оцінка органолептичних показників якості дезодорованих олій
та жирів проводиться за 16-бальною шкалою

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Ступінь | Характеристика |Бальна оцінка|
|показника якості| придатності | | |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|Смак та запах |Ідеальний |Без запаху та | 10 |
| | |смаку | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Хороший |Ледь помітний | 9 |
| | |присмак горіха, | |
| | |незіпсований | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Хороший |Слабкий присмак | 8 |
| | |не характерний | |
| | |для даного виду | |
| | |олії (жиру) | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Хороший |Слабковиражений | 7 |
| | |присмак вихідної| |
| | |олії (жиру) | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Задовільний |Помірно слабкий | 6 |
| | |присмак і запах | |
| | |вихідної олії | |
| | |(жиру), злегка | |
| | |окислений | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Незадовільний, |Присмак вихідної| 5 |
| |підлягає |олії (жиру), | |
| |повторній |окислений, | |
| |дезодорації |присмак гіркоти | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Незадовільний, |Виражений | 4 |
| |підлягає |присмак гіркоти,| |
| |повторній |металічний | |
| |дезодорації |присмак | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Незадовільний, |Прогірклий, | 3 |
| |підлягає |рибний присмак, | |
| |повторній |запах | |
| |дезодорації |полімеризованої | |
| | |олії (жиру) | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Незадовільний, |Сильно окислений| 2 |
| |підлягає |олеїстий | |
| |повторній | | |
| |дезодорації | | |
| |----------------+----------------+-------------|
| |Незадовільний, |Зіпсований, | 1 |
| |підлягає |відразливий | |
| |повторній | | |
| |дезодорації | | |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|Прозорість | |Прозора | 2 |
| |----------------+----------------+-------------|
| | |Прозора, | 1 |
| | |допускається | |
| | |легке помутніння| |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|Колір | |Згідно з | 2 |
| | |вимогами | |
| | |нормативного | |
| | |документа | |
| |----------------+----------------+-------------|
| | |3 незначним | 1 |
| | |відхиленням від | |
| | |вимог | |
| | |нормативного | |
| | |документа | |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|Маркування та | |Зручна, красива | 2 |
|пакування | |тара, маркування| |
| | |згідно з | |
| | |вимогами | |
| | |нормативного | |
| | |документа | |
| |----------------+----------------+-------------|
| | |Задовільне | 1 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
дезодорованих олій та жирів повинна бути не менше 12 балів.

Додаток 2
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників
якості олії рафінованої, гідратованої
та нерафінованої вищого
та першого ґатунку

Оцінка органолептичних показників якості олії рафінованої,
гідратованої та нерафінованої вищого та першого ґатунку
проводиться за 85-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Характеристика |Бальна оцінка|
| якості | | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Смак та запах |З слабковираженим | 50-47 |
| |присмаком вихідної | |
| |сировини. Сторонні | |
| |присмаки і запахи не | |
| |допускаються | |
| |------------------------+-------------|
| |З вираженим присмаком | 46-44 |
| |вихідної сировини. | |
| |Сторонні запахи не | |
| |допускаються | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Прозорість |Прозора | 5 |
| |------------------------+-------------|
| |Прозора, допускається | 4 |
| |легке помутніння | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Колір* |Згідно з нормативним | 25-10 |
| |документом | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Маркування та пакування |Зручна, красива тара, | 5 |
| |маркування згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |------------------------+-------------|
| | Задовільне | 2 |
------------------------------------------------------------------

---------------
* колірне число, мг йоду, не більше: 12-25 балів
колірне число, мг йоду, не більше: 15-20 балів
колірне число, мг йоду, не більше: 20-15 балів
колірне число, мг йоду, не більше: 25-10 балів

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
олії не менше:
рафінованої - 78 балів;
гідратованої вищого ґатунку - 73 бали;
гідратованої першого ґатунку - 68 балів;
нерафінованої вищого ґатунку - 72 бали;
нерафінованої першого ґатунку - 62 бали.

Додаток 3
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників
якості м'яких маргаринів

Оцінка органолептичних показників якості м'яких маргаринів
проводиться за 100-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Характеристика |Бальна оцінка|
| якості | | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Смак та запах |Дуже добре виражений, | 50-48 |
| |чистий, що відповідає | |
| |смаку і аромату | |
| |вершкового масла або | |
| |введених смакових і | |
| |ароматичних добавок | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на маргарин | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Добре виражений, чистий,| 47-46 |
| |наближений до смаку і | |
| |аромату вершкового масла| |
| |або введених смакових і | |
| |ароматичних добавок | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на маргарин | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Чистий смак, але має | 45-44 |
| |слабковиражений аромат | |
| |вершкового масла або | |
| |введених смакових і | |
| |ароматичних добавок | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на маргарин | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільний смак | 43-41 |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Консистенція |Добра - однорідна, | 25 |
| |пластична, поверхня | |
| |зрізу блискуча | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - однорідна, | 24 |
| |пластична, поверхня | |
| |зрізу слабоблискуча | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - пластична,| 23-22 |
| |однорідна з наявністю | |
| |ледь помітних дрібних | |
| |краплин вологи на зрізі | |
| |маргарину | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - оплавлена | 21-18 |
| |поверхня маргарину | |
| |------------------------+-------------|
| |Дрібні краплини вологи | 22-20 |
| |на зрізі маргарину | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Колір |Відповідно до | 10 |
| |нормативного документа, | |
| |однорідний по всій масі | |
| |------------------------+-------------|
| |Відповідно до | 9-6 |
| |нормативного документа, | |
| |неоднорідний по всій | |
| |масі | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Посолка |Рівномірна | 5 |
| |------------------------+-------------|
| |Нерівномірна | 4-2 |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Маркування та пакування |Зручна, красива тара, | 10 |
| |маркування згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільне | 9-6 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
м'яких маргаринів повинна бути не менше 89 балів.

Додаток 4
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників якості
твердих маргаринів

Оцінка органолептичних показників якості твердих маргаринів
проводиться за 100-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Характеристика |Бальна оцінка|
| якості | | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Смак та запах |Дуже добре виражений, що| 50-48 |
| |відповідає смаку і | |
| |запаху введених смакових| |
| |і ароматичних добавок | |
| |відповідно до | |
| |нормативного документа | |
| |на маргарин конкретного | |
| |найменування | |
| |------------------------+-------------|
| |Добре виражений, що | 47-46 |
| |відповідає смаку і | |
| |запаху введених смакових| |
| |і ароматичних добавок | |
| |відповідно до | |
| |нормативного документа | |
| |на маргарин конкретного | |
| |найменування | |
| |------------------------+-------------|
| |Чистий смак, але | 45-44 |
| |слабковиражений аромат | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільний смак | 43-41 |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Консистенція |Добра - однорідна, | 25 |
| |пластична, щільна, | |
| |поверхня зрізу блискуча | |
| |і суха на вигляд | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - однорідна, | 24 |
| |пластична, поверхня | |
| |зрізу слабоблискуча | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - однорідна, | 23-22 |
| |пластична, щільна, з | |
| |наявністю на поверхні | |
| |зрізу маргарину ледь | |
| |помітних дрібних | |
| |краплинок вологи | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - м'яка, | 22-21 |
| |мастка | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільна - оплавлена | 21-18 |
| |поверхня маргарину | |
| |------------------------+-------------|
| |Дрібні краплини вологи | 22-20 |
| |на зрізі маргарину | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Колір |Відповідно до | 10 |
| |нормативного документа, | |
| |однорідний по всій масі | |
| |------------------------+-------------|
| |Відповідно до | 9-6 |
| |нормативного документа, | |
| |неоднорідний із слабким | |
| |сіруватим відтінком | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Посолка |Рівномірна | 5 |
| |------------------------+-------------|
| |Нерівномірна | 4-2 |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Маркування та пакування |Красивий зовнішній | 10 |
| |дизайн, щільна набивка | |
| |------------------------+-------------|
| |Нещільна набивка | 9-6 |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільне | 9-6 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
твердих маргаринів повинна бути не менше 89 балів.

Додаток 5
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників
якості майонезів

Оцінка органолептичних показників якості майонезу проводиться
за 33-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Характеристика |Бальна оцінка|
| якості | | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Смак та запах |Дуже добре виражений, що| 18-17 |
| |відповідає смаку і | |
| |запаху введених смакових| |
| |і ароматичних добавок | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на майонез | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Добре виражений, що | 16-15 |
| |відповідає смаку і | |
| |запаху введених смакових| |
| |і ароматичних добавок | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на майонез | |
| |конкретного найменування| |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Зовнішній вигляд та |Однорідний | 9 |
| консистенція |сметаноподібний продукт.| |
| |Наявність часток | |
| |смакових та ароматичних | |
| |добавок, гірчиці | |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на майонез | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Однорідний | 8-7 |
| |сметаноподібний продукт | |
| |з одиничними бульками | |
| |повітря. Наявність | |
| |часток смакових та | |
| |ароматичних добавок | |
| |гірчиці відповідно до | |
| |технічного опису на | |
| |майонез конкретного | |
| |найменування | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Колір |Однорідний по всій масі | 3 |
| |відповідно до технічного| |
| |опису на майонез | |
| |конкретного найменування| |
| |------------------------+-------------|
| |Відповідно до технічного| 2 |
| |опису на майонез | |
| |конкретного | |
| |найменування. | |
| |Неоднорідний по всій | |
| |масі | |
|-------------------------+------------------------+-------------|
| Маркування та пакування |Зручна, красива тара, | 3 |
| |маркування згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |------------------------+-------------|
| |Задовільне | 1 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
майонезу повинна бути не менше 26 балів.

Додаток 6
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників
якості кетчупів

Оцінка органолептичних показників якості кетчупів проводиться
за 53-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Характеристика |Бальна|
| якості | |оцінка|
|----------------------------+----------------------------+------|
|Зовнішній вигляд та |Дуже добре виражений смак, | 6 |
|консистенція |що відповідає смаку і | |
| |запаху введених смакових і | |
| |ароматичних добавок | |
| |відповідно до вимог | |
| |нормативного документа. | |
| |----------------------------+------|
| |Однорідна протерта маса, | |
| |консистенція від | |
| |напіврідкої до масткої | |
| |----------------------------+------|
| |Добре виражений смак | 4 |
|----------------------------+----------------------------+------|
|Смак та запах |Смак кисло-солодкий, гострий|38-31 |
| |без стороннього присмаку, | |
| |із добре вираженим ароматом | |
| |прянощів та овочів згідно з | |
| |вимогами нормативної | |
| |документації на даний вид | |
| |кетчупу | |
| |----------------------------+------|
| |Смак кисло-солодкий, гострий|30-26 |
| |запах ароматний згідно з | |
| |вимогами нормативної | |
| |документації на даний вид | |
| |кетчупу | |
|----------------------------+----------------------------+------|
|Колір |Від оранжевого до червоного | 6-4 |
| |різних відтінків, однорідний| |
| |по всій масі | |
| |----------------------------+------|
| |Від оранжевого до червоного | 3 |
| |різних відтінків з незначним| |
| |потемнінням поверхневого | |
| |шару або бокової поверхні | |
| |вмісту банок | |
| |----------------------------+------|
| |Від оранжевого до червоного| 2 |
| |з коричнюватим відтінком по | |
| |всій масі | |
|----------------------------+----------------------------+------|
|Маркування та пакування |Зручна, красива тара, | 3 |
| |маркування згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |----------------------------+------|
| |Задовільне | 1 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
кетчупів повинна бути не менше 42 балів.

Додаток 7
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

БАЛЬНА ОЦІНКА
органолептичних показників якості гірчиці

Оцінка органолептичних показників якості гірчиці проводиться
за 28-бальною шкалою.

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Характеристика |Бальна оцінка|
| показника якості | | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Смак |Добре виражений, | 12-11 |
| |властивий даному виду | |
| |гірчиці згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа, без | |
| |стороннього присмаку | |
| |-------------------------+-------------|
| |Виражений, властивий | 10-9 |
| |даному виду гірчиці | |
| |згідно з вимогами | |
| |нормативного документа, | |
| |без стороннього присмаку | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Запах |Добре виражений, | 7-6 |
| |властивий відповідному | |
| |виду гірчиці, без | |
| |стороннього запаху | |
| |-------------------------+-------------|
| |Виражений, властивий | 5-4 |
| |відповідному виду гірчиці| |
| |без стороннього запаху | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Консистенція |Однорідна, густа маса, що| 3-2 |
| |маститься, без грудочок і| |
| |сторонніх домішок | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Колір |Від жовтого до | 3-2 |
| |світло-жовтого згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |-------------------------+-------------|
| |Жовтий з коричневим | 1 |
| |відтінком | |
|------------------------+-------------------------+-------------|
|Маркування та пакування |Зручна, красива тара, | 3 |
| |маркування згідно з | |
| |вимогами нормативного | |
| |документа | |
| |-------------------------+-------------|
| |Задовільне | 1 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Бальна оцінка органолептичних показників якості
гірчиці повинна бути не менше 20 балів.

Додаток 8
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки органолептичних показників
якості дезодорованих олій та жирів

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Бальна оцінка | Зразки |
| показника якості, | |------------------------|
| характеристика | | 1 | 2 | 3-n |
|----------------------------------------------------------------|
|Смак та запах |
|----------------------------------------------------------------|
|Ідеальний - без смаку | 10 | | | |
|та запаху | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Хороший - ледь помітний| 9 | | | |
|присмак горіха, не | | | | |
|зіпсований | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Хороший - слабкий | 8 | | | |
|присмак, не характерний| | | | |
|для даного виду олії | | | | |
|(жиру) | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Хороший - лабко | 7 | | | |
|виражений присмак | | | | |
|вихідної олії (жиру) | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Задовільний - помірно | 6 | | | |
|слабкий присмак і запах| | | | |
|вихідної олії (жиру), | | | | |
|злегка окислений | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Незадовільний, підлягає| 5 | | | |
|повторній дезодорації -| | | | |
|присмак вихідної олії | | | | |
|(жиру), окислений, | | | | |
|присмак гіркоти | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Незадовільний, підлягає| 4 | | | |
|повторній дезодорації -| | | | |
|виражений присмак | | | | |
|гіркоти, металічний | | | | |
|присмак | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Незадовільний, підлягає| 3 | | | |
|повторній дезодорації -| | | | |
|прогірклий, рибний | | | | |
|присмак, запах | | | | |
|полімеризованої олії | | | | |
|(жиру) | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Незадовільний, підлягає| 2 | | | |
|повторній дезодорації -| | | | |
|сильно окислений, | | | | |
|оліїстий | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Незадовільний, підлягає| 1 | | | |
|повторній дезодорації -| | | | |
|зіпсований, відразливий| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Прозорість* |
|----------------------------------------------------------------|
|Прозора | 2 | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|Прозора, допускається | 1 | | | |
|легке помутніння | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Колір |
|----------------------------------------------------------------|
|Згідно з вимогами | 2 | | | |
|нормативного документа | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
|З незначним відхиленням| 1 | | | |
|від вимог нормативного | | | | |
|документа | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Маркування та пакування |
|----------------------------------------------------------------|
|Зручна, красива тара, | 2 | | | |
|маркування згідно з | | | | |
|вимогами нормативного | | | | |
|документа | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+-------+------|
| Задовільне | 1 | | | |
------------------------------------------------------------------

----------------
* Прозорість твердих жирів оцінюють у розтопленому стані.

Додаток 9
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
олійно-жирової продукції

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки органолептичних показників
якості олії рафінованої, гідратованої
та нерафінованої вищого
та першого ґатунку

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Бальна оцінка| Зразки |
| показника якості, | |---------------------------|
| характеристика | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-n |
|----------------------------------------------------------------|
|Смак та запах |
|----------------------------------------------------------------|
|З слабовираженим | 50-47 | | | | | |
|присмаком вихідної | | | | | | |
|сировини. Сторонні | | | | | | |
|присмаки і запахи | | | | | | |
|не допускаються | | | | | | |
|----------------------+-------------+-----+-----+----+----+-----|
|З вираженим | 46-44 | | | | | |
|присмаком вихідної | | | | | | |
|сировини. Сторонні | | | | | | |
|запахи не допускаються| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Прозорість |
|----------------------------------------------------------------|
|Прозора | 5 | | | | | |
|----------------------+-------------+-----+-----+----+----+-----|
|Прозора, допускається | 4 | | | | | |
|легке помутніння | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Колір |
|----------------------------------------------------------------|
|Згідно з нормативним | 25-10 | | | | | |
|документом | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Маркування та пакування |
|----------------------------------------------------------------|
|Зручна, красива тара, | 5 | | | | | |
|згідно маркування з | | | | | | |
|вимогами нормативного | | | | | | |
|документа | | | | | | |
|----------------------+-------------+-----+-----+----+----+-----|
|Задовільне | 2 | | | | | |
------------------------------------------------------------------

13.08.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.