На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 грудня 2008 р.  № 1509-р
Київ

Про затвердження плану заходів із зменшення
негативного сальдо у зовнішній торгівлі

Затвердити план заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі, що додається.
Прем’єр-міністр України
 

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.27 

Заміна. ІІ варіант
05.12.08 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р.
№ 1509-р

ПЛАН
заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі

 

Проблемне питання, що
потребує вирішення

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Створення конкурентного середовища

розроблення проекту Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Мінекономіки,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Мінпаливенерго,
Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв’язку,
Держкомпідприєм-ництво, Мінфін, ДПА,
Держмитслужба,
Антимонопольний комітет

перше півріччя 2009 р.

   

визначення структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, на які покладається завдання з проведення аналізу та прогнозування зовнішньоторговельних операцій підприємств та організацій будь-якої форми власності, зокрема тих державних підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади

Мінекономіки,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Мінпаливенерго,
Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв’язку

-"-

   

розроблення на підставі УКТЗЕД переліків товарів (матеріалів, комплектувальних виробів, сировини), які є основними для використання у відповідній галузі, та забезпечення підготовки інформації про обсяги їх виготовлення в Україні

Мінекономіки,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Мінпаливенерго,
Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв’язку

щокварталу

2.

Недопущення імпортування на територію України низькоякісної сировини, продуктів та товарів, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема ветеринарним, санітарним, фітосанітарним, екологічним, фармакологічним та технічним регламентам

посилення з урахуванням положень угод СОТ та Міжнародних медико-санітарних правил митного і санітарного контролю за ввезенням на митну територію України товарів (одягу, взуття), що були у користуванні (код згідно з УКТЗЕД 6309), шляхом визначення пунктів пропуску через державний кордон для проведення їх дезінфекційного оброблення

МОЗ, Держмитслужба,
Держспоживстандарт,
Мінфін, Мінекономіки

постійно

 

 

приведення у відповідність з європейським законодавством системи технічного регулювання в Україні та посилення контролю за безпечністю та якістю продукції на внутрішньому ринку України

Держспоживстандарт, Мінекономіки, МОЗ, Мінагрополітики, Держкомветмедицини, Мін’юст

перше півріччя 2009 р.

   

контроль відповідності імпортованих товарів установленим законодавством України вимогам з урахуванням положень Угоди СОТ про технічні бар’єри у торгівлі

Держспоживстандарт

постійно

   

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчих актів з питань вилучення та утилізації недоброякісної продукції

-"-

IV квартал
2008 р.

         
   

укладення з державами — торговими партнерами України двосторонніх угод щодо взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності

Держспоживстандарт

IV квартал
2008 р.

3.

Усунення причин збільшення обсягів імпорту, що завдає шкоди вітчизняному товаровиробникові

контроль правильності визначення митної вартості імпортованих товарів

Держмитслужба,
Мінфін, ДПА,
Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінекономіки

постійно

 

 

підготовка пропозицій щодо підвищення ставок ввізного мита на товари, імпорт яких завдає шкоди вітчизняному виробникові

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики,
Мінтрансзв’язку

-"-

 

 

запровадження тимчасового неавтоматичного ліцензування імпорту товарів, що мають значний обсяг приросту та ознаки споживчого попиту

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики

грудень
2008 р.

4.

Регулювання ринку споживчих кредитів

посилення роботи з реалізації політики регулювання та нагляду Національного банку, спрямованої на мінімізацію ризиків у діяльності банків, що пов’язана з наданням кредитів фізичним особам

Національний банк
(за згодою),
Мінфін,
Мінекономіки, ДПА

-"-

5.

Створення системи страхування та гарантування експорту

розроблення законопроекту про експортне страхування та кредитування

Мінекономіки,
Мінфін, Мін’юст,
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
за участю Національного банку
та ВАТ «Укрексімбанк»

IV квартал
2008 р.

6.

Розширення участі вітчизняних товаровиробників у виставкових заходах за кордоном

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо стимулювання участі вітчизняних товаровиробників у виставкових заходах за кордоном

Мінекономіки,
Мінфін

-"-

7.

Посилення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку

запобігання застосуванню обмежувальних заходів до вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку або зменшення у разі неможливості такого запобігання негативного впливу обмежувальних заходів на виробництво вітчизняних товарів

Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінпромполітики

постійно

8.

Розвиток транспортної інфраструктури

активізація співробітництва у рамках транспортних коридорів

Мінтрансзв’язку,
Мінекономіки

-"-

9.

Удосконалення тарифної політики у сфері перевезення вантажів залізничним транспортом

введення в дію нового збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпромполітики, Держкомпідприєм-ництво,
Антимонопольний комітет

IV квартал
2008 р.

10.

Проведення виваженої цінової політики у сфері експорту електроенергії з урахуванням інтересів держави

укладення контрактів на експорт електроенергії за цінами не нижче тих, що склалися на оптовому ринку України

Мінпаливенерго, Мінекономіки,
НКРЕ

IV квартал
2008 р.

забезпечення реалізації проекту будівництва електричних мереж напругою 110 кВ у південно-західному регіоні Одеської області

Мінпаливенерго

-"-

11.

Сприяння розвиткові туристичних послуг

проведення аналізу міжнародних договорів України в галузі туризму, зокрема щодо сприяння організованим туристичним поїздкам громадян

МКТ, МЗС, МВС,
Адміністрація
Держприкордонслужби

-"-

12.

Створення інформаційної системи моніторингу зовнішнього ринку та надання консультаційних послуг вітчизняним товаровиробникам

визначення розміру та джерел фінансування роботи із створення  зазначеної системи

Мінекономіки, Мінфін

-"-

надання інформаційної та методичної підтримки вітчизняним товаровиробникам для забезпечення їх участі у тендерах із закупівлі товарів, робіт та послуг, які проводяться в іноземних державах

-"-

-"-

13.

Удосконалення статистики зовнішньої торгівлі

опрацювання питання щодо можливості запровадження механізму збирання статистичних даних про надходження валюти за надання послуг (виконання робіт) вітчизняними фізичними особами та фізичними особами — підприємцями за кордоном

Держкомстат, Мінпраці, Мінфін,
Мінтрансзв’язку,
ДПА, МВС, МЗС,
Держмитслужба,
Держфінмоніторинг
за участю Національного банку

протягом 2009 року

удосконалення методики розрахунків індексів цін та обсягів у кількісних показниках експорту — імпорту товарів і порядку поширення інформації про такі індекси та обсяги

Держкомстат

IV квартал
2008 р.

проведення консультацій з Європейською Комісією стосовно спільного дослідження із застосуванням методу «дзеркальної» статистики та аналізу даних про обсяги торгівлі з державами ЄС з метою виявлення факторів, що призводять до розбіжності між такими даними

Держкомстат, Держмитслужба,
Мінекономіки

-"-

   

розроблення нової редакції УКТЗЕД на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) 

Мінекономіки, Держмитслужба, Держкомстат

-"-

14.

Сприяння розвиткові зовнішньої торгівлі

заснування конкурсу «Українські лідери зовнішньої торгівлі»

Мінекономіки

-"-

15.

Запровадження торговельно-економічними місіями системної підтримки просування вітчизняних товарів (продукції) на зовнішній ринок

упровадження програмно-цільового методу планування діяльності торговельно-економічних місій з визначенням перспективних сегментів ринку для реалізації вітчизняних товарів (продукції) та розширення номенклатури таких товарів на зовнішньому ринку

Мінекономіки, МЗС

-"-

   

розроблення на 2009 рік комплексу заходів з підтримки торговельно-економічними місіями збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів (продукції)

Мінекономіки, МЗС

IV квартал
2008 р.

16.

Підвищення ефективності діяльності міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва з метою забезпечення пріоритетності експортної складової у зовнішньоекономічній діяльності

забезпечення участі у роботі зазначених комісій представників вітчизняних товаровиробників

Мінекономіки

-"-

17.

Інтенсифікація двостороннього торговельно-економічного співробітництва шляхом визначення перспективних ринків для збільшення обсягів експорту

визначення пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності

Мінекономіки,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики
за участю Національної академії наук

-"-

   

розроблення комплексу заходів з розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва з метою збільшення обсягів експорту

Мінекономіки,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики
за участю Національної академії наук

-"-

18.

Розширення ринків збуту товарів вітчизняного виробництва

дотримання жорсткої позиції України під час проведення переговорів щодо вступу до СОТ інших країн

Мінекономіки

постійно

09.12.2008


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2022 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.